„Linavos“ nariai prašomi pateikti siūlymus dėl dokumentų pakeitimų

Asociacija „Linava“ primena savo nariams apie rugpjūčio 31 d. Vilniuje vyksiantį neeilinį asociacijos kongresą, kviečia būti aktyviais jo dalyviais ir prašo pateikti savo pastabas dėl siūlomų įstatų pakeitimo, regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos pakeitimų bei kitų svarbių su asociacijos veikla susijusių dokumentų pakeitimų.

Neeilinis asociacijos „Linava“ kongresas, kuriame bus sprendžiama dėl asociacijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimo, regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos tvirtinimo, kongreso darbo tvarkos, asociacijos balsų skaičiavimo komisijos nuostatų tvirtinimo, patikslintų 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, prasidės rugpjūčio 31 d. 11 val. Vilniuje, “Linavos” mokymų centre (Jankiškių 41). Pasiūlymus dėl dokumentų pakeitimų prašome teikti el. paštu kongresas@linava.lt iki rugpjūčio 18 d. 13 val.

Su visais siūlomais pakeitimais galite susipažinti čia: https://bit.ly/3JVn7r7

Jeigu kongrese nesusirinktų pakankamai balso teisę turinčių narių ir nebūtų kvorumo, pakartotinis asociacijos neeilinis kongresas su neįvykusio kongreso darbotvarke vyktų rugsėjo 15 d. Kėdainių arenoje (J. Basanavičiaus g. 1a., Kėdainiai).

Priminsime, kad neeilinis rinkiminis kongresas, kurio metu bus renkamas Prezidentas, Revizijos komisijos nariai, tvirtinamas 2023 m. asociacijos biudžetas, vyks lapkričio 24 d. Jei kongresas neįvyktų dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis rinkiminis kongresas su ta pačia darbotvarke vyktų gruodžio 8 d.