„Linavos“ nariai prašomi teikti pastabas projektui padėti verslams, nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje

Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia verslui derinti Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams“ schemos projektą. Šia priemone siekiama teikti paskolas nuo Rusijos karo Ukrainoje ir jo pasekmių nukentėjusioms įmonėms.

Ministerija planuoja teikti apyvartines ir investicines paskolas. Iš viso tam ketinama skirti 50 mln. eurų. Atsižvelgiant į Priemonės aktualumą nuo karo Ukrainoje nukentėjusioms įmonėms, pastabų laukiama iš Lietuvos verslo konfederaciją (LVK) vienijančių asociacijų.

„Linavos“ nariai prašomi teikti pastabas projektui el. paštu info@linava.lt iki rugpjūčio 22 d. įskaitytinai.

Žemiau pateikiama informacija apie priemonę.

  Apyvartinės Investicinės
Viso skirta lėšų   50 mln. Eur
Kas gali gauti? SVV subjektai ir didelės įmonės, nukentėjusios nuo Rusijos karo Ukrainoje, kas reiškia:
a) 2021 m. 25% importo arba eksporto dalis su UA ir (ar) RU, ir (ar) BY; arba
b) gamtinių dujų tiekimo ir elektros energijos tiekimo sąnaudos sudaro >10% metinių sąnaudų; arba
c) įmonė veikia sektoriuje, įvardytam kaip itin paveiktame Rusijos invazijos į Ukrainą (Europos Komisijos Karo komunikato I priedas, nuoroda)
 
Sąlygos pareiškėjams 1) neturi arba iki 2022 m. birželio 30 d. nutraukė prekybinius įsipareigojimus su RU ir BY;
2) jų naudos gavėjai nėra ES, JK ar JAV sankcionuoti subjektai;
3) paraiškos metu yra pateikusios VĮ Registrų centrui finansinių ataskaitų rinkinį už paskutinius trejus finansinius metus (ar trumpesnį laiką, jei veikia trumpiau), kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis.
 
Svarbus skirtumas nuo COVID-19 apyvartinių ir investicinių paskolų Nereikia trijų „ne“ iš kredito įstaigų prieš teikiant paraišką gauti paskolą iš INVEGA, tačiau palūkanos daug aukštesnės (žr. žemiau)  
Paskolų užtikrinimo priemonės Jeigu nustatomas poreikis Yra (pirminė hipoteka)
Max paskolos teikimo laikas 36 mėn., max atidėjimas 6 mėn. 24 mėn.
Max paskolos dydis 1) <15 proc. 3 paskutinių finansinių metų pardavimo pajamų dydžio; arba
2) <50% energijos sąnaudų, patirtų per paskutinius 12 mėnesių iki prašymo suteikti paskolą pateikimo mėnesio, sumos;
3) Bet kuriuo atveju negali viršyti 10 000 000 Eur
1) <15 proc. 3 paskutinių finansinių metų pardavimo pajamų dydžio; arba
2) <50% energijos sąnaudų, patirtų per paskutinius 12 mėnesių iki prašymo suteikti paskolą pateikimo mėnesio, sumos;
3) Bet kuriuo atveju negali viršyti 10 000 000 Eur
4) Tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų dalis, kurios nepadengia paskolos lėšos, turi būti finansuojama iš privataus finansuotojo arba nuosavų lėšų.
Palūkanos Metinės palūkanos, nustatomos įvertinus paskolos rizikingumą.

Metinės palūkanos bent 5%
Metinės palūkanos, nustatomos įvertinus paskolos rizikingumą.

Metinės palūkanos bent 5%
Tinkamos finansuoti išlaidos neaktualu 1) Ilgalaikis materialus turtas (ir turimas rekonstravimui), žemės įsigijimas, kai investicija tiesiogiai susijusi su planuojamų gaminti produktų ir (ar) prekių gamyba ir (ar) paslaugų teikimu.

2) Ilgalaikis nematerialus turtas (patentai, licencijos, kita intelektualinė nuosavybė)
Netinkamos finansuoti išlaidos
1) refinansavimui, dividendų išmokėjimui ir pan.;
2) investicijoms (įskaitant turimo turto rekonstravimą);
3) atsiskaitymams su RU, BY, Kinija
1) nesusijusios su finansuojamu investiciniu projektu;
2) atsiskaitymams su RU, BY, Kinija.
3) NT pirkti ar statyti, su tikslu jį parduoti ar nuomoti.
4) transporto priemonėms įsigyti.
5) žemės ūkio paskirties žemei pirkti.