Neformaliame susitikime su Vilniaus regiono vežėjais aptarti aktualūs klausimai

Prezidiumo nariai pradėjo neformalius susitikimus su regionų vežėjais ruošiantis rugsėjo 15 d. Kėdainiuose vyksiančiam Kongresui. Trečiadienį Vilniuje vykusiame Prezidento Romo Austinsko, Prezidiumo narių Oleg Tarasov, Anatolijaus Ašmankevičiaus generalinio sekretoriaus Zenono Buivydo, Inovacijų ir transporto politikos sekretoriaus Andriaus Burbos susitikime su Vilniaus regiono vežėjais aptartos transporto verslo aktualijos, pristatyti per Kongresą teikiamų dokumentų pakeitimai.

„Ruošdamiesi rugsėjo viduryje Kėdainiuose vyksiančiam Kongresui Prezidiumo nariai susitinka su vežėjais regionuose ir pristato aktualiausius vežėjams klausimus, diskutuoja apie siūlomus dokumentų pakeitimus. Džiaugiuosi, kad turėjome galimybę pasikalbėti su Vilniaus regiono vežėjais, išgirsti jų nuomonę įvairiais klausimais, paklausti, ką jie mano apie siūlomus dokumentų pakeitimus, atsakyti į vežėjams aktualius klausimus“, – sako „Linavos“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas.

Vežėjai papildomai informuoti apie rugpjūčio pabaigoje išnaudotas šiems metams skirtas kvotas vairuotojams iš trečiųjų šalių ir „Linavos“ vadovybės veiksmus siekiant gauti papildomų kvotų. Taip pat kalbėtasi apie tai, kad šiuo metu yra negrąžinta daugiau nei 40 tūkst. nepanaudotų leidimų krovinių gabenimui į ir per Baltarusijos teritoriją, todėl veiklą Rytų kryptimis vykdančios transporto bendrovės pritrūko leidimų gabenti krovinius per kaimyninės šalies teritoriją. Informuota apie asociacijos vadovybės daromus veiksmus sprendžiant šį iššūkį, domėtasi, kaip bendromis jėgomis būtų galima spręsti šią problemą.

Nariams taip pat pateikta informacija dėl neteisingos informacijos 2021 m. Revizijos komisijos ataskaitoje, pristatyta reali finansinė situacija „Linavoje“. Išklausyta asociacijos narių pasisakymų ir pasiūlymų. Susitikime taip pat kalbėtasi apie asociacijos veiklą reglamentuojančių dokumentų pakeitimus, dėl kurių bus balsuojama rugsėjo 15 d. Kėdainiuose vyksiančio Kongreso metu. Su svarbiausiais siūlomų dokumentų pakeitimais galite susipažinti čia.

Asociacijoje „Linava“ Vilniaus regione šiuo metu yra 202 nariai ir 56 kandidatai. Vakar Vilniuje vykusiame susirinkime dalyvavo 28 Vilniaus regiono nariai.