Negrąžinta dešimtys tūkstančių leidimų: sąžiningi vežėjai negali vežti krovinių

Šimtai įmonių, nevykdančių realių pervežimų, yra negrąžinusios daugiau nei 40 tūkst. nepanaudotų leidimų, todėl veiklą Rytų kryptimis vykdančios transporto bendrovės pritrūko leidimų gabenti krovinius per Baltarusijos teritoriją. Ši situacija sąžiningai veikiančioms sektoriaus įmonėms kelia rimtų iššūkių – jos negali vykdyti veiklos bei kurti naujų darbo vietų. Vežėjai ragina atsakingas institucijas veikti ryžtingai ir negrąžinančioms leidimų įmonėms taikyti sankcijas.

„Kelionės leidimai išduodami tarptautiniam krovinių gabenimui, tačiau dėl netobulos leidimų išdavimo tvarkos atsitinka taip, kad dalis leidimus gavusių įmonių pervežimų nevydo ir šie leidimai guli įmonių stalčiuose iki metų pabaigos. Todėl būtina keisti tvarką ir sukurti mechanizmą, kuris užtikrintų, kad įmonės, kurios nevykdo pervežimų, būtų įpareigotos nenaudojamus leidimus atgal grąžinti į Lietuvos transporto saugos administraciją. Šią problemą padėtų spręsti, jei būtų sukurta elektroninių leidimų išdavimo sistema. Todėl būtina derėtis su užsienio valstybėmis, kad kuo skubiau būtų pereita prie elektroninių leidimų sistemos tarptautiniam krovinių gabenimui“, – sako „Linavos“ viceprezidentas, Krovininės tarybos pirmininkas Vytas Bučinskas.

Asociacijos surinkti duomenys rodo, kad Lietuvos vežėjai yra negrąžinę daugiau negu 28 tūkst. tranzito leidimų, 12 tūkst. dvišalių leidimų ir beveik 1,5 tūkst. trišalių leidimų krovinių gabenimui į/per Baltarusijos teritoriją. Dauguma šių išduotų leidimų – vežėjų nėra faktiškai naudojami. Atkreipiamas dėmesys, kad įmonės, negrąžinančios nenaudojamų kelionės leidimų, trukdo savo kolegų veiklai.

Reaguodama į susiklosčiusią situaciją, „Linava“ kreipėsi į Lietuvos transporto saugos administraciją prašydama nustatyti griežtesnę tvarką, kuria remiantis vežėjai, nenaudojantys išduotų leidimų būtų įpareigojami juos grąžinti per kuo trumpesnį laiką, o nevykdantiems įpareigojimų būtų taikomos sankcijos.

Asociacija „Linava“ atkreipia dėmesį, kad iki 2021 m. Lietuvoje nebuvo taikoma kvotų sistema tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojams. Ši kvotų sistema pradėjo galioti 2021 m., o buvo įvesta prieš tai buvusios vyriausybės. Istorija parodė, kad metams skiriamų kvotų skaičiaus nepakanka – 2021 m. skirtas 8 tūkst. kvotų limitas išnaudotas gegužės mėnesį, o 2022 m. skirtas 16 tūkst. kvotų limitas išnaudotas rugpjūčio pabaigoje. Todėl asociacija ragina šią kvotų sistemą panaikinti ir taip leisti transporto įmonėms dirbti pilnu pajėgumu – tai reiškia sumokėtus papildomus mokesčius į valstybės biudžetą. Išnaudojus kvotas, neramius laikus išgyvenantis Lietuvos transporto verslas susiduria su papildoma administracine našta, finansiniais ir laiko kaštais. Todėl šiems metams prašoma operatyviai skirti papildomai 8 tūkst. kvotų.