Patvirtintas asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus Vytauto Milėno parašas TIR knygelės viršelio 4 eilutėje 

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ informuoja, kad 2024 m. kovo 21 d. vykusio asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdžio metu, buvo nuspręsta patvirtinti, kad TIR knygelės viršelio 4 eilutėje nuo šiol bus nurodomas Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus Vytauto Milėno parašas.

Sprendimas priimtas vadovaujantis asociacijos „Linava“ įstatais, Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis, I priedo nuostatomis, Muitinės departamento „TIR knygelės pildymo taisyklėmis“ bei TIR knygelių išdavimo TIR garantinės sistemos dalyviams bei grąžinimo asociacijai „Linava“ taisyklėmis, suderintomis su Muitinės departamentu.

Apie parašo pakeitimą bus informuota Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU) bei Muitinės departamentas, pateikiant Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus Vytauto Milėno parašo pavyzdžius.