Patvirtintas trūkstamų profesijų sąrašas 2023 metams – jame ir toliau išlieka deficitinės vairuotojų profesijos

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ dalijasi naujausia Užimtumo tarnybos informacija apie 2023 metams patvirtintą Lietuvoje trūkstamų profesijų darbuotojų sąrašą, pagal ekonominės veiklos rūšis. Tarp kitų metų trūkstamų profesijų, kaip ir šiemet, toliau išlieka deficitinės transporto sektoriaus profesijos – tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojai, tarptautinio keleivių vežimo transporto priemonių vairuotojai, troleibusų vairuotojai.

Be to, paslaugų sektoriuje, kuriam priklauso ir šalies vežėjai, atsirado dar 2 trūkstamos profesijos – dyzelinio traukinio ir elektrinio traukinio mašinistai, kurių iki tol nebuvo. Naujasis trūkstamų profesijų sąrašas (čia) iš viso pasipildė 75 profesijomis, kurių nebuvo 2022 metais.

Svarbu tai, kad būtent pagal šį sąrašą yra nustatomas metinis kvotos dydis šalies ūkio sektorių atitinkamoms profesijoms, kurį tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras, suderinęs su vidaus reikalų ministru. Tuomet Užimtumo tarnyba neturi priimti sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties ir išduoti leidimo dirbti, jei nėra pasibaigusi nustatyta kvota, ir darbdaviai nurodytas profesijas turinčius užsieniečius gali įdarbinti supaprastinta tvarka.

Išnaudojus metinę kvotą, trūkstamas profesijas turinčius užsieniečius darbdaviai gali ir toliau įdarbinti, tik tuomet taikomos papildomos nustatytos procedūros. Jie turi kreiptis į Užimtumo tarnybą, kad gautų dokumentą, leidžiantį užsieniečiui dirbti Lietuvoje – leidimą dirbti arba sprendimą dėl darbo atitikties. Tai užtrunka gerokai ilgiau, nei įprastai.

Pasak Užimtumo tarnybos, toks sąrašas rengiamas kasmet, siekiant derinti darbo jėgos pasiūlos atitikimą paklausai ir įvertinti, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, kad prireikus darbdaviai lengviau galėtų įdarbinti trečiųjų šalių piliečius.

„Antrus metus dėl pasikeitusių teisės aktų nuostatų šį sąrašą rengiame vieną kartą per metus, kai iki 2021 metų net du kartus jis būdavo peržiūrimas ir atnaujinamas. Tai sumažino administracinę naštą darbdaviams, palengvino užsieniečių įdarbinimo procedūras tuo atveju, kai reikalingo darbuotojo darbdaviams nepavyksta rasti Lietuvoje“, – pranešime cituojama Užimtumo tarnybos trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo koordinatorė Ernesta Varnaitė.

Pasak jos, pirminiame Užimtumo tarnybos pateiktame derinti sąrašo projekte buvo 152 profesijos, dabartiniame sąraše – 175. Būtent tiek jų iš viso numatyta 2023 metams, pagal skirtingus sektorius, kai įvertinus gautus pasiūlymus, šis sąrašas papildytas dar 23 profesijomis.

Darbdaviams, asocijuotoms jų organizacijos, profesinėms sąjungoms buvo sudarytos galimybės įvertinti ir pateikti pasiūlymus dėl trūkstamų profesijų, paskelbus sąrašo projektą Užimtumo tarnybos interneto svetainėje. Buvo sudaryta galimybė pateikti informaciją apie prognozuojamą profesijos paklausos augimą, investicijas bei naujų darbo vietų kūrimą per artimiausius metus bei pasiūlyti jų nurodytas profesijas įtraukti į sąrašo projektą.