Po asociacijos „Linava“ kreipimosi į Vyriausybę organizuojamas tarpinstitucinis pasitarimas vežėjų problemoms aptarti

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ oficialiu raštu kreipėsi į Vyriausybę dėl valstybės priimamų sprendimų Lietuvos Respublikos transporto ir logistikos srityje. Iškart po kreipimosi Vyriausybė ėmėsi veiksmų ir paprašė Susisiekimo ministerijos organizuoti tarpinstitucinį pasitarimą asociacijos „Linava“ kreipimesi keliamiems klausimams aptarti.

Kreipimesi buvo iškelti klausimai dėl Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Asociacijų įstatymo nuostatų, taip pat dėl kvotų įsivežti vairuotojus ir komandiruojamiems darbuotojams taikomo 1,65 MMA dydžio koeficiento.

„Maloniai prašytume Susisiekimo ministerijos organizuoti tarpinstitucinį pasitarimą papildomame Asociacijos kreipimesi keliamiems klausimams aptarti, kuriame dalyvautų Vidaus reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos, Teisingumo ministerijos ir Asociacijos atstovai ir apie rezultatus informuoti Asociaciją“, – asociacijai „Linava“ atsiųstame Vyriausybės atsakyme teigė Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė. 

Pasak asociacijos „Linava“ inovacijų ir transporto politikos sekretoriaus Andriaus Burbos, klausimai kreipiantis į Vyriausybę dar kartą iškelti, kadangi jie liečia šiuo metu aktualiausias ir svarbiausias problemas. O jų iki galo neišsprendus, šalies vežėjai taip ir negalės sklandžiai vykdyti veiklos.

Nors asociacijos keliami klausimai jau ne kartą buvo nagrinėti įvairiuose institucijų formatuose, vis dar pasigendame konkrečių ir tinkamų sprendimo būdų. O kuomet nėra tinkamų sprendimų, kenčia ne tik patys vežėjai, bet ir valstybė. Juk transporto ir logistikos sektorius yra trečia šalies ūkio šaka per metus sugeneruojanti net apie 13 proc. visos šalies BVP. Tikimės, kad tinkami sprendimai galiausiai bus priimti ir šalies vežėjai galės sklandžiai tęsti savo veiklą“, – sako A. Burba.