Prezidiumas patvirtino neeilinio kongreso, neeilinio rinkiminio kongreso ir neeilinių rinkiminių regioninių susirinkimų datas

Ketvirtadienį vykusiame Prezidiumo posėdyje patvirtintos neeilinio asociacijos „Linava“ kongreso, neeilinio rinkiminio kongreso, taip pat neeilinių regioninių susirinkimų datos.

Artimiausiame neeiliniame asociacijos kongrese bus sprendžiama dėl Prezidiumo ir sekretoriato siūlomų asociacijos įstatų ir kitų svarbių asociacijos dokumentų pakeitimų, susijusių su naujo Prezidento ir Prezidiumo narių rinkimais, aptariami kiti aktualūs klausimai, susiję su asociacijos veikla.

Vykusio Prezidiumo posėdžio metu atkreiptas dėmesys, kad šiuo metu Asociacijoje nėra aiškios ir konkrečios Prezidento, Prezidiumo ir Revizijos komisijos narių rinkimo tvarkos. Pažymėta, kad anksčiau buvusi rinkimų tvarka, kuri buvo panaikinta 2020 m. sausio 15 d. Prezidiumo nutarimu ir dėl kurios panaikinimo vyko teisminiai ginčai, yra nebegaliojanti ir ja negali būti vadovaujamasi. Po 2022 m. balandžio 5 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuri yra įsiteisėjusi ir vykdytina, palikta galioti 2020 m. sausio 15 d. Prezidiumo nutarimu patvirtinta „naujoji“ tvarka yra nepilna, nes teismo nutartimi nuspręsta panaikinti didžiąją dalį jos – net tris tvarkos skyrius. Atsižvelgiant į tai, egzistuoja būtinybė spręsti naujų svarbių Asociacijai dokumentų pakeitimus, kuriuos tikimasi spręsti suvažiavimo metu.

Neeilinis asociacijos „Linava“ kongresas, kuriame bus sprendžiama dėl asociacijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimo, regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos tvirtinimo, kongreso darbo tvarkos, asociacijos balsų skaičiavimo komisijos nuostatų tvirtinimo, patikslintų 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, vyks rugpjūčio 31 d. Vilniuje, “Linavos” mokymų centre (Jankiškių 41).

Jeigu kongrese nesusirinktų pakankamai balso teisę turinčių narių ir nebūtų kvorumo, pakartotinis asociacijos neeiliniskongresas su neįvykusio kongreso darbotvarke vyktų rugsėjo 15 d. Kėdainių arenoje (J. Basanavičiaus g. 1a., Kėdainiai).

Nuspręsta, kad neeilinis rinkiminis kongresas, kurio metu bus renkamas Prezidentas, Revizijos komisijos nariai, tvirtinamas 2023 m. asociacijos biudžetas, vyks lapkričio 24 d. Jei kongresas neįvyktų dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis rinkiminis kongresas su ta pačia darbotvarke vyktų gruodžio 8 d.

Prezidiumas taip pat patvirtino asociacijos neeilinių rinkiminių regioninių susirinkimų datas, kurių metu vyktų regiono Prezidiumo nario rinkimai, būtų keliami kandidatai į asociacijos „Linava“ prezidentus ir Revizijos komisijos narius, būtų išklausomas asociacijos „Linava“ Prezidento pranešimas ir regiono Prezidiumo nario ataskaita, aptariami kiti aktualūs asociacijai klausimai.

2022 m. Asociacijos neeilinių rinkiminių regioninių susirinkimų organizavimo grafikas:

RegionasSusirinkimo dataPrireikus pakartotinio susirinkimo data
Keleivinio transportoSpalio 3 d.Spalio 13 d.
VilniausSpalio 3 d.Spalio 13 d.
PanevėžioSpalio 4 d.Spalio 14 d.
KaunoSpalio 5 d.Spalio 17 d.
KlaipėdosSpalio 6 d.Spalio 18 d.
ŠiauliųSpalio 7 d.Spalio 19 d.
AlytausSpalio 10 d.Spalio 20 d.

Informuojame, kad siūlomi asociacijos „Linava“ įstatų ir kitų dokumentų pakeitimai bus paskelbti „Linavos“ svetainėje vėliau.