Prezidiumo posėdyje nuspręsta atidėti neeilinių rinkiminių regioninių susirinkimų ir rinkiminio kongreso organizavimą

Rugsėjo 29 d., ketvirtadienį įvyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis. Jo metu buvo nuspręsta atidėti neeilinių rinkiminių regioninių susirinkimų ir Asociacijos XLII neeilinio rinkiminio kongreso organizavimą.

Kadangi po Kėdainių sporto arenoje įvykusio XLI pakartotinio neeilinio kongreso, buvo sulaukta Asociacijos narių nusiskundimų dėl šio kongreso procedūrų pažeidimo ir sprendimų galimo neteisėtumo, o Asociacijos nariai informavo, jog dėl padarytų pažeidimų kreipsis į teismą, Asociacijos „Linava“ prezidiumas, vadovaudamasis Asociacijos įstatų, įskaitant, bet neapsiribojant, 6.7, 6.8 punktais, 9.11.8., 9.11.13 papunkčiais, nutarė atidėti neeilinių rinkiminių regioninių susirinkimų ir Asociacijos XLII neeilinio rinkiminio kongreso organizavimą iki atskiro prezidiumo sprendimo.

Taip pat nutarta laikyti negaliojančiais 2022 m. liepos 28 d. Asociacijos prezidiumo nutarimais Nr. 12-350 ir Nr. 12-351 patvirtintas Asociacijos neeilinių rinkiminių regioninių susirinkimų ir Asociacijos XLII neeilinio rinkiminio kongreso organizavimo datas.

Artimiausiam prezidiumo posėdžiui nuspręsta pateikti tvirtinti „Linava“ regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarką.

O patvirtinus Asociacijos „Linava“ regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarką organizuoti Asociacijos neeilinius rinkiminius regioninius susirinkimus pagal naujai patvirtintas datas.