Priminimas apie 2023 metais taikytiną minimalųjį valandinį atlygį

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ dalijasi transporto ir logistikos sektoriaus įmonėms aktualia Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) informacija. VDI primena, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino 2023 metais taikytiną minimalųjį valandinį atlygį, kuris siekia 5,14 euro, ir minimaliąją mėnesinę algą, kuri siekia 840 eurų.

Vadovaujantis Darbo kodekso 141 straipsniu, darbuotojo darbo užmokestis per mėnesį negali būti mažesnis negu nustatytas minimalusis darbo užmokestis. Minimalusis darbo užmokestis (minimalusis valandinis atlygis arba minimalioji mėnesinė alga) – mažiausias leidžiamas atlygis darbuotojui, kurį galima mokėti nekvalifikuotą darbą dirbančiam darbuotojui atitinkamai už vieną valandą arba visą kalendorinio mėnesio darbo laiko normą.

Nekvalifikuotu darbu laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikacinių įgūdžių arba profesinių gebėjimų reikalavimai.

Su nekvalifikuotų darbuotojų profesijų pavadinimais ir jiems būdingomis funkcijomis galima susipažinti čia.

Pagal Klasifikatorių nekvalifikuoti darbininkai atlieka paprastas ir pasikartojančias užduotis, kurioms atlikti dažniausiai reikia rankinio naudojimo įrankių ir fizinės jėgos. Daugumai šios grupės profesijų reikia pradinio išsilavinimo, kai kuriems darbams gali prireikti neilgo mokymo darbo vietoje.

Tokių profesijų pavyzdžiai: kambarinė, automobilių plovėjas, pakuotojas, krovikas, prekybos salės darbuotojas, virtuvės darbininkas, sargas ir kita.

Minimali mėnesinė alga yra mokama, jeigu darbuotojas dirba visą darbo laiką (40 val. per savaitę). Jeigu darbuotojas dirba ne visą darbo laiką, jam už tokį darbą mokama proporcingai.

Tuo atveju, kai darbuotojas dirba kvalifikuotą darbą, kuriam atlikti reikia tam tikro išsilavinimo ar būtina turėti specialų pasirengimą, jam turi būti mokamas didesnis nei Vyriausybės patvirtintas minimalusis darbo užmokestis.

Kai darbo sutartyje nurodyta, kad darbuotojo darbo užmokestis yra „Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga arba minimalusis valandinis atlygis (MMA)“, t. y. nenurodytas konkretus dydis, tai Vyriausybei pakeitus jų dydį darbo apmokėjimo sąlygų darbo sutartyje keisti nereikia.

Tačiau kai darbo sutartyje parašyta konkreti minimali mėnesinė alga arba minimalusis valandinis atlygis, darbo sutartis privalo būti pakeista, nustatant ne mažesnį darbo užmokestį nei atitinkamais metais patvirtinta minimalioji mėnesinė alga arba minimalusis valandinis atlygis.