Seimo Ekonomikos komitetas: šiuo metu esanti kvotų nustatymo tvarka yra neefektyvi

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ informuoja, kad gruodžio 7 d.  Seimo ekonomikos komitete buvo svarstytas kvotų dėl vairuotojų įdarbinimo iš trečiųjų šalių Lietuvoje klausimas. Buvo konstatuota, kad šiuo metu esanti kvotų nustatymo tvarka yra neefektyvi, neatliepianti vežėjų automobilių keliais verslo sektoriaus poreikio, tad nutarta pasiūlyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Užimtumo tarnybai ją tobulinti. 

Pasak „Linava“ generalinio sekretoriaus Zenono Buivydo, transporto ir logistikos verslo bendruomenei šiandien Seimo Ekonomikos komiteto priimtas protokolinis sprendimas yra tarsi gaivaus oro gūsis ir teikiantis vilties, kad įsisenėjusios problemos bus pradėtos spręsti efektyviai.

„Esame pasirengę ir ateityje teikti pasiūlymus, ieškoti bendrų sprendimų, kaip užtikrinti, kad vilkikų vairuotojų trūkumo problema Lietuvoje ne tik mažėtų, bet ilgainiui jos nebeliktų. Svarbu yra tai, kad Ekonomikos komitetas, vadovaujamas pirmininko Kazio Starkevičiaus, įsiklausė į trečio pagal dydį sektoriaus ir šalies ekonomikos šakos problemas bei iššūkius, kurių pastaruoju metu tik daugėja ir kuriuos spręsti būtina neatidėliotinai. Jų vykdoma parlamentinė kontrolė mūsų sektorių kuruojančioms institucijoms yra labai svarbi“, – teigia Z.Buivydas.

Seimo ekonomikos komitetas nutarė, kad darbuotojų, dirbančių vežėjų įmonėse, įskaitant ir dirbančius pagal kvotas, skaičius, tiesiogiai įtakoja įmonių veiklos rezultatus, sumokamus mokesčius ir Lietuvos įmonių konkurencingumą globalioje vežėjų rinkoje, tad siekiant efektyvesnio Lietuvos vežėjų įmonių turimo automobilių parko išnaudojimo, būtina gerinti verslo sąlygas, tame tarpe – nustatant objektyviais kriterijais pagrįstą kvotų apskaičiavimo tvarką.

Nuspręsta pasiūlyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Užimtumo tarnybai (pagal kompetenciją):

– Tobulinti  kvotų nustatymo tvarką, ją grindžiant objektyviais ir rinkos poreikius atitinkančiais kriterijais;

– Siekiant atliepti rinkos poreikius, įvertinti kvotų perskirstymo tarp atskirų verslo sektorių galimybę, nepanaudotus kvotos vienetus perduodant ją išnaudojusioms kitoms ūkio šakoms;

– Tobulinti kvotų panaudojimo apskaitos tvarką, įdarbinamų kvotuojamų asmenų skaičių nustatant ne pagal išduotų vizų ar pan. skaičių, o pagal įdarbinimą patvirtinančius objektyvius SODROS, jos padalinių duomenis.

– Nustatant kvotos paslaugų sektoriui skaičių 2023 metams, įvertinti ne tik 2022 metais įdarbintų asmenų skaičių, bet ir asmenis, kurių įdarbinimui buvo panaudota kvota, tačiau dėl karo veiksmų Ukrainoje į Lietuvą jie neatvyko, arba išvyko iš jos.

Taip pat nutarta pasiūlyti Susisiekimo ministerijai aktyviai bendradarbiauti su vežėjų automobilių keliais asocijuotomis struktūromis, aktyviau atstovauti vežėjų automobilių keliais asocijuotų struktūrų bendrus interesus, sprendžiant joms aktualią kvotų nustatymo ir skyrimo tvarką. vienijančių įmonių interesus nustatant kvotų dydį.