Susitikime su Seimo Pirmininke V. Čmilyte-Nielsen – apie vežėjams jautrias problemas

Spalio 21 d. su Seimo Pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen susitikę Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) generalinės atstovybės Briuselyje vadovė Raluca Marian, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas, Inovacijų ir transporto politikos sekretorius Andrius Burba bei Prezidiumo patarėjas ir ilgametis Lietuvos ambasadorius užsienio šalyse Vytautas Naudužas aptarė mūsų šalies vežėjams svarbius klausimus. Susitikime kalbėta apie būtinybę panaikinti koeficientą, Asociacijų įstatymo pakeitimo projektą dėl nepriekaištingos reputacijos, apie keleivinio transporto maršrutų bei autobusų pritaikymo neįgaliesiems klausimus.

Kartu su IRU atstove R. Marian buvo aptarti vežėjams itin svarbūs kuro, vairuotojų trūkumo ir šios profesijos patrauklumo didinimo bei aplinkosaugos klausimai. Akcentuota, kad Europoje yra apie 7 mln. sunkvežimių ir 96 proc. iš jų – su vidaus degimo varikliais. Atkreiptas dėmesys, kad skubotai vykdant perėjimą prie elektra varomų transporto priemonių, gali susidaryti dideli sunkumai kuru užpildant sunkvežimius. Kai kuriais atvejais krovimas elektra gali užtrukti net pusę dienos, taigi dėl to žlugtų tiekimo grandinės ir padarytų milžiniškus nuostolius ekonomikai.

Todėl, anot, R. Marian, IRU pasisako už laipsnišką perėjimą iš vidaus degimo variklių į alternatyvius.

R.Marian kalbėjo apie tai, kad vairuotojų skaičiaus trūkumas Europoje artėja link pusės milijono, o problemas reikia spręsti didinant kvotas bei sudarant geresnes galimybes vairuotojams atvykti iš kitų šalių.

„Praėjusią savaitę Europos parlamente buvo pastebėta, kad didžiausios šalys, priimančios trečiųjų šalių vairuotojus, yra Lenkija ir Lietuva. Reikia dar paminėti tai, kad Lenkijoje vairuotojai įdarbinami ne tik iš Vidurinės Azijos šalių, bet ir Baltarusijos, o dokumentų tvarkymas trunka daug trumpiau nei Lietuvoje“, – teigė R.Marian.

Buvo pabrėžta, kad vilkikų vairuotojų specialybės patrauklumas priklauso nuo priimamų sprendimų ekonominėse, finansinėse ir socialinėse srityse.

Asociacijos generalinis sekretorius Z. Buivydas dėkojo Seimo Pirmininkei V. Čmilytei-Nielsen už tai, kad ji stengiasi ne tik išgirsti, bet ir įsiklausyti į transporto sektoriaus problemas, kurių sprendimas yra būtinas, neatidėliotinas ir reikalingas kaip gaivaus oro gūsis mūsų sektoriui. Susitikime kalbėta apie būtinybę panaikinti koeficientą, kuris Lietuvoje išskirtinai taikomas tik transporto sektoriui, Asociacijų įstatymo pakeitimo projektą dėl nepriekaištingos reputacijos, apie keleivinio transporto maršrutų bei autobusų pritaikymo neįgaliesiems klausimus.

„Šiuo metu opiausios problemos – jau pasibaigusios metinės kvotos, kurios leisdavo profesionalius tarptautinę kvalifikaciją turinčius vilkikų vairuotojus įdarbinti kur kas greičiau Lietuvos vežėjų įmonėse, nelaukiant kelių mėnesių kaip dabar, ir dėl to kylančios dar didesnės problemos dėl šios deficitinės profesijos atstovų trūkumo. Dėl gilėjančios vairuotojų trūkumo problemos vis dažniau ir vis daugiau vežėjų yra priversti mažinti veiklos apimtis – šiuo metu stovi tušti beveik 20 proc. vilkikų autoparkų“, – sakė Z. Buivydas.

Pasak jo, vilkikų vairuotojų trūkumo problema vis gilėja visame pasaulyje, ne tik Lietuvoje, todėl mūsų valstybei būtina imtis tokių pat veiksmingų sprendimų kaip ir kitų šalių vadovams, siekiant šias problemas sušvelninti.

Inovacijų ir transporto politikos sekretoriaus A. Burbos teigimu, susitikime su Parlamento vadove buvo kalbėta ir apie Lietuvos pasirengimą taikyti transporto sektoriuje moderniausių technologijas, pavyzdžiui, vandenilį, pritaikyti kuo greičiau šalies infrastruktūrą, kad neatsiliktume nuo kitų užsienio šalių.

„Be visa ko, Seimo Pirmininkei išsakėme ir tai, kad nepavyksta rasti dialogo su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri šią savaitę pranešė raštu kol kas nepriėmusi sprendimo dėl kvotų didinimo transporto sektoriui ir pasiūlė kalbėtis šiais klausimais su profesinėmis sąjungomis. Prašėme padėti išspręsti šį klausimą ir skirti papildomai kvotų“, – sakė A. Burba.

„Džiugu, kad Seimo Pirmininkė turi aiškią viziją, jog vadovaujančias pareigas bet kokiose struktūrose turi užimti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Jei tai pavyktų įtvirtinti ir šalies teisės aktuose, visiems būtų daugiau aiškumo“, – sakė Prezidiumo patarėjas V. Naudužas.

Asociacija „Linava“, esant jautriems klausimams ir ateityje kreipsis į Seimo Pirmininkę, ieškant sprendimo būdų ir dialogo kelių su institucijomis.

LRS nuotraukos