Svarbi informacija dėl ETMK leidimų „EURO VI saugi“ ir „EURO V saugi“ transporto priemonėms

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ dalijasi svarbia Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) informacija. LTSA informuoja, kad yra likusių paskirstytų, bet neatsiimtų ETMK leidimų.

Pasak LTSA, yra 1046 trečiojo paketo leidimai „EURO VI saugi“ transporto priemonėms, kurie galioja: Vengrijos Respublikoje – 931, Italijos Respublikoje – 24, Graikijos Respublikoje – 12;  Negalioja Rusijos Federacijoje ir Austrijos Respublikoje.  

Taip pat 31 ketvirtojo paketo leidimas „EURO V saugi“ transporto priemonėms, kurie galioja: Vengrijos Respublikoje – 21, Italijos Respublikoje – 1; Negalioja Rusijos Federacijoje, Austrijos Respublikoje ir Graikijos Respublikoje. 

Prašymai išduoti leidimų bus priimami nuo 2023 m. vasario 9 d.  

Vežėjams, kurie 2022 m. efektyviai naudojo leidimus kelionėms į ETMK šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei (rodiklis ne mažesnis už 0,65), leidimai bus išduodami pagal poreikį. Šių vežėjų sąrašas yra čia

Kitais atvejais vienas leidimas bus išduodamas penkioms nustatytą kategoriją atitinkančioms transporto priemonėms. Vežėjams, turintiems mažiau kaip penkias nustatytą kategoriją atitinkančias transporto priemones, išduodamas vienas leidimas.  

Išduodant leidimus bus vertinamas vežėjui jau išduotų 2023 m. leidimų skaičius: 

  •  vežėjams, gavusiems pirmojo ir (ar) antrojo paketų leidimus, iš nustatytą kategoriją atitinkančių transporto priemonių skaičiaus bus atimamas atitinkamai išduotų šių paketų leidimų skaičius; 
  •  vežėjams, gavusiems trečiojo, ketvirtojo ir (ar) penktojo paketų leidimus, iš nustatytą kategoriją atitinkančių transporto priemonių skaičiaus atimamas atitinkamas išduotų leidimų skaičius, padaugintas iš trijų; 
  •  vežėjams, gavusiems trečiojo, ketvirtojo ir (ar) penktojo paketų neišduotus leidimus (išduotus 2023 m. vasario 9 d. ir vėliau), iš nustatytą kategoriją atitinkančių transporto priemonių skaičiaus atimamas išduotų leidimų skaičius, padaugintas iš penkių. 

Trečiojo paketo leidimai bus išduodami tik „EURO VI saugi“ transporto priemonėms, ketvirtojo – „EURO V saugi“ transporto priemonėms. Ketvirtojo paketo leidimai išduodami „EURO VI saugi“ transporto priemonėms tik tuo atveju, jei išduoti visi trečiojo paketo leidimai.