Teismas pripažino, jog buvę „Linava“ vadovai V.Gilys ir A.Darginavičius veikė neteisėtai: jie turės atlyginti žalą asociacijai

2022 metų gruodžio 20 d. Lietuvos apeliacinis teismas priėmė nutartį, kuria pripažinta, kad buvęs „Linava“ generalinis sekretorius Valdas Gilys ir buvęs vyriausiasis finansininkas Adolfas Darginavičius turi atlyginti dėl jų neteisėtų veiksmų padarytą žalą asociacijai.

Pagal teismo nutartį šiuo metu Asociacijai Adolfas Darginavičius turi atlyginti 13032,90 EUR nuostolius, 5 procentų palūkanas, skaičiuojamas nuo šios nuostolių sumos, bei 1368,87 EUR bylinėjimosi išlaidas. V. Gilys pagal teismo nutartį turi atlyginti 226 228,33 EUR nuostolių, 5 procentų palūkanas, skaičiuojamas nuo šios nuostolių sumos bei 3959,12 EUR bylinėjimosi išlaidas.

Byloje buvo sprendžiamas klausimas ar V. Gilys ir A. Darginavičius turi atlyginti žalą, kilusią dėl to, jog jų darbo „Linavoje“ metu sistemingai buvo pažeidinėjami mokestiniai įstatymai. Atlikus patikrinimą Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) konstatavo, jog praktiškai visas tiekėjų išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kurias Vilniaus AVMI mokestiniame ginče įvertino kaip nesusijusias su Asociacijos apmokestinamąja ūkine komercine veikla ir nepagrįstai priskirtas leidžiamiems atskaitymams bei nepagrįstai įtrauktas į pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ataskaitą, Asociacijos vardu priėmė ir į Asociacijos buhalteriją įtraukimui į apskaitą pateikė būtent vyr. finansininkas A. Darginavičius.

Konstatuota, jog Asociacija neteisėtai teikdavo beprocentes paskolas savo darbuotojams, tame tarpe neteisėtai pagal 2003 m. gruodžio 23 d. paskolos sutartį buvo suteikta 300 000 Lt dydžio beprocentė paskola ir atsakovui A. Darginavičiui, nuo kurios priskaičiuota 24 660 Lt nesumokėtų palūkanų už 2010 metus ir 25 380 Eur nesumokėtų palūkanų už 2011 metus.

Mokestinio patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad Asociacija darbuotojų, įskaitant atsakovo A. Darginavičiaus, poilsines keliones nepagrįstai įformindavo kaip tarnybines komandiruotes apmokamas iš Asociacijos lėšų ir todėl Vilniaus AVMI už tokias keliones Asociacijos sumokėtą 557 751 Lt sumą priskyrė pajamoms, gautoms natūra, ir papildomai priskaičiavo 117 448 Lt gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM)..

Daugumoje atvejų įsakymus dėl tarnybinių komandiruočių generalinio sekretoriaus V. Gilio vardu pasirašydavo vyr. finansininkas A. Darginavičius.

2022 metų gruodžio 20 d. nutartyje vienareikšmiškai konstatuota, jog V. Gilio vadovavimas asociacijai, kai buvo „toleruojama mokestinių įstatymų laisva interpretacija“ yra neteisėtas ir užtraukia įmonės vadovui civilinę atsakomybę. Teismas nustatė, kad cit.: “Valdas Gilys sudarė daugumą sandorių, kurie mokestine prasme buvo įforminti netinkamai, ir kad taip jis pažeidė ne tik pareigą tinkamai organizuoti įmonės veiklą, bet ir padarė konkrečius darbo pareigų pažeidimus, t. y. veikė nepateisinamai neapdairiai ir rizikingai“.

Be to, byloje nustatyta, kad pagal „Linava“ vidaus tvarką būtent revizijos komisija buvo įpareigota
kontroliuoti, ar tinkamai organizuojama Asociacijos finansinė veikla.
„Linava“ įstatų 14.2 papunktyje nustatyta, kad revizijos komisija privalo: tikrinti Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir su ja susijusius finansinės buhalterinės veiklos dokumentus (14.2.1 papunktis); kongreso, prezidiumo ar 1/10 narių pavedimu atlikti asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus (14.2.2 papunktis); artimiausiame kongrese arba prezidiumo posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus (14.2.3 papunktis); kongrese raštu pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą (14.2.4 papunktis).

Tačiau byloje nėra duomenų, kad per visą trejų metų laikotarpį, kai atsakovas netinkamai vykdė mokesčių mokėjimo pareigą, revizijos komisija būtų tinkamai atlikusi savo pareigas ir nustačiusi pažeidimus ankščiau, nei iš jų kilo žala delspinigių ir baudų forma. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad yra pagrindas mažinti žalos dydį būtent 50 proc., nes jeigu revizijos komisija būtų tinkamai atlikusi savo darbą, žala tikėtina, nebūtų kilusi. (PASTABA: 2011 m. revizijos komisijos nariai buvo Mykolas Drėgva, Alicija Monkevič, Vidmantas Pelėda).

Tokie, kaip šioje byloje minimi buvusių vadovų veiksmai yra dar vienas akivaizdus ženklas, kodėl ateityje būtina kuo detaliau peržvelgti asmenis, kurie siekia dirbti „Linavos“ vadovybėje. Akivaizdu, kad asociacijoje privalo dirbti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, nes tik taip galima užtikrinti, kad nebūtų siekiama asmeninės naudos, tačiau dirbama dėl bendros naudos visiems šalies vežėjams.

Ne veltui dabartinė asociacijos „Linava“ vadovybė deda maksimalias pastangas ir daug dirba siekdama užtikrinti, kad daugiau nei 700 asociacijos narių būtų atstovaujami sklandžiai ir sąžiningai, o nariai asociacijoje dirbančiais galėtų pasitikėti. Suteptos reputacijos ir skandalų etiketė didžiausiai ir seniausiai vežėjų bendruomenę atstovaujančiai organizacijai nebebus lipdoma tik tuomet, kai joje dirbs ne naudos sau, o visai šalies vežėjų bendruomenei siekiantys asmenys.