Vežėjams primenama apie reikalavimus gabenant pašarus

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad pašarų tvarkymo subjektų kontrolės metu nustatoma pažeidimų ir todėl primena vežėjams apie reikalavimus, taikomus gabenant pašarus, ypač grūdines kultūras.

„Pašarų ūkio subjektai, gabenantys pašarus, turi būti registruoti ir įtraukti į Lietuvos Respublikos patvirtintų ir įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą, kaip pašarų gabentojai“, – nurodoma Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojos Audronės Mikalauskienės pasirašytame rašte „Linavai“ ir kitoms vežėjų ir logistų interesus atstovaujančioms asociacijoms.

Dokumente nurodoma, kad pašarų ūkio subjektai, prieš pradedami vykdyti nurodytą veiklą, turi kreiptis į VMVT teritorinį padalinį, kurio kontroliuojamoje teritorijoje siekia vykdyti pašarų tvarkymo veiklą, pateikdami tiesiogiai, elektroniniu paštu nustatytos formos Prašymą dėl pašarų ūkio subjekto registravimo kartu su kitais reikiamais dokumentais pagal vykdomą pašarų tvarkymo veiklą.

Pašarus gabenantis subjektas turi užtikrinti pašarų saugą ir higieną, todėl transporto priemonės turi būti reguliariai valomos, valymo darbai turi būti fiksuojami žurnaluose ar kituose dokumentuose pagal ūkio subjekto nustatytą tvarką.

Vienas didžiausių pavojų – kryžminė tarša gabenant skirtingus krovinius, todėl reikia pasiruošti procedūros aprašą, kokiomis transporto priemonėmis gali būti gabenami pašarai, kokie kiti kroviniai gali ar negali būti gabenami tomis pačiomis transporto priemonėmis, po kokių krovinių gabenimo turi būti atliktas valymas, o jei reikia – ir dezinfekcija, koks valymas taikomas, kokios priemonės naudojamos.

Prireikus daugiau informacijos pašarų tvarkymo klausimais galima rasti VMVT interneto svetainėje: https://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/gyvunu-sveikata/pasaras