Z. Buivydas. Reakcija dėl Revizijos komisijos paskleistos informacijos

Gerb. asociacijos „Linava“ nariai, reaguojant į neseniai išsiųstą Revizijos komisijos laišką asociacijos nariams, norėčiau pasidalinti tikslinga informacija, paneigti neteisingus faktus ir įnešti aiškumo, kad bendruomenės nariai nebūtų klaidinami, manipuliuojama jų nuomone prieš artėjantį kongresą, kuris vyks kitą savaitę, gruodžio 8-ąją.

PIRMA, Revizijos komisija klaidina nurodydama, kad ketinama priimti asociacijos nariams nenaudingus asociacijos įstatų pakeitimus. Susitikimų metu ne vienas iš mūsų narių buvo supažindintas su įstatų pakeitimais, kurie, visų pirma, šiai dienai yra BŪTINI. Kodėl? Todėl, kad šiuo metu galiojantys įstatai, prieštarauja galiojančioms įstatymų nuostatoms. Siūlomuose pakeitimuose nėra nei vieno blogo siūlymo, kad ir tas pats pasiūlymas dėl nepriekaištingos reputacijos – jis yra naudingas visiems, nes siūloma užtikrinti, kad į asociacijos valdymo organus ir kontroliuojančias pareigas nepatektų teisti asmenys. Jei nariams kyla klausimų, visi dokumentai yra pateikti viešai ir su jais galima susipažinti.

ANTRA, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Revizijos komisija turi pareigą vykdyti asociacijos finansinės veiklos kontrolę. Šiuo atveju, publikavus viešai tikrovės neatitinkančią informaciją, jokia veiklos kontrolė nevykdoma, ir tai yra akivaizdus politikavimas. Nuoširdžiai raginama nepasiduoti jokioms iš šalies peršamoms nuomonėms ir vadovautis tik savo pačių nuomone, kuri būtų pagrįsta ne šališkų asmenų suformuotais įsitikinimais, o pateikta medžiaga, t. y. įvertinus, ar tie pakeitimai tinkami.

Akcentuojame, nors Revizijos komisija ir turi pareigą pateikti asociacijos finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą, tačiau 2022 m. jų pateiktoje ataskaitoje RK narės pasirašė, jog jokios atsakomybės jos neprisiima, todėl ATASKAITA NEBUVO PATVIRTINTA. Dar daugiau, paskutiniame ataskaitos lape, kur turi pasirašyti Revizijos komisijos narės, vienos iš jų pavardė nurodyta su klaida, taigi jau tai leidžia pagrįstai įtarti, jog tokią ATASKAITĄ parengė ne Revizijos komisija, o prieš asociacijos valdymo organus nusiteikę asmenys.

Dar daugiau, 2022 m. liepos mėnesį Asociacijos ETIKOS KOMISIJA savo išvadoje konstatavo, jog:

„Komisijos nuomone, išsamiai ir visapusiškai susipažinus su Prašyme pateikta informacija, pripažintina, kad Asociacijos narių atstovės (Alicija Monkevič, Aušra Mecelienė ir Sidonija Caron), viešai paskelbdamos 2022 m. balandžio mėnesio 28 d. kongreso metu nepatvirtintą Ataskaitą bei paskleisdamos tikrovės neatitinkančius teiginius, kad joms, kaip Revizijos komisijos narėms yra grasinama šalinimu iš asociacijos, pažeidė 2021-02-10 patvirtintų Etikos kodekso 5.4, 5.6., 5.10, 5.11 straipsnių reikalavimus“. Atsižvelgiant į tai buvo pasiūlyta skirti įspėjimą už įvykdytus pažeidimus.

Dabar gi vėl, nekreipiant dėmesio į ETIKOS KOMISIJOS IŠVADĄ, toliau skleidžiami tikrovės neatitinkantys duomenys. Norėčiau paklausti, ar mes galime pasitikėti Revizijos komisija, kuri vietoj veiklos tikrinimo, užsiima politikavimu, kuri pateikdama ataskaitą, joje parašo, kad jokios atsakomybės neprisiima? Ar galime tikėti Revizijos komisija, kurios narės nei viena nepateikė prašomų pateikti pažymų dėl jų nepriekaištingos reputacijos?

Be to, paminėsiu ir dar daugiau. Revizijos komisija nemato itin svarbių ankstesnių vadovų veiksmų, kurie lėmė žalą asociacijai. Keista, bet nepastebėta ir byla Lenkijoje, kuri prasidėjo 2017 metais, baigėsi šiais metais, tačiau būtent dėl jos Asociacija turės mokėti itin didelę sumą. Nieko neslepiant akcentuosiu – šiuo atveju įžvelgiu galimus finansinius nusikaltimus ir, mano nuomone, Revizijos komisija ne šiaip sau netyčia nepastebėjo stambios pinigų sumos, kuri buvo išnešta iš Asociacijos, o nepastebėjo, nes tai – nenaudinga. Niekaip kitaip negalima vertinti ir to, kad kai kurie iš prezidiumo narių posėdžiuose balsuoja prieš iniciatyvą reikšti ieškinius asmenims, kurie sukėlė žalą Asociacijai, tai kam gi jie tada atstovauja, kieno interesus gina?

TREČIA, niekas nesiekia priimti sprendimų, kurie pažeistų narių interesus. Paminėsiu, jog dauguma prezidiumo narių, vykusio posėdžio metu, matydami sunkią ekonominę situaciją, daugumos balsų sprendimu nutarė susimažinti savo gaunamą užmokestį net 15 procentų. Kitaip tariant, dauguma prezidiumo narių priėmė sprendimą mažinti savo pačių gaunamą užmokestį. Tuo tarpu Revizijos komisija argumentuoja, jog tai priimta tik kai kurių prezidiumo narių, o ne daugumos sprendimu. Vien tai, kad jie mažins savo pačių užmokestį turėtų būti vertinama kaip sveikintinas žingsnis, nes tai tik įrodo, kad siekiama taupyti. Be to, Revizijos komisijos nurodomi teiginiai, kad sumažinus užmokestį nebus tinkamai atstovaujami narių interesai yra ne kas kita, kaip tik nuomonės formavimas. Nepaisant gaunamo užmokesčio, prezidiumo nariai yra išrinkti tam, kad atstovautų narių interesus. Asociacija nesiūlo jų šalinti, atsisakyti, todėl jokių vienasmeniškų sprendimų generalinis sekretorius nepriimtų.

Be to, Revizijos komisijos paslaugų siekiama atsisakyti dar ir dėl to, kad tai – vienas iš būdų taupyti. Jos narėms per metus už paslaugas mokama 36 tūkst. eurų, nors jos neatlieka jokio normalaus darbo – parengia ataskaitas neatsakingai (paskutinioji net nebuvo patvirtinta), o metų pabaigoje asociacija vis tiek turi samdyti audito kompaniją, kuri atliktų nepriklausomą auditą, nors tai galėtų padaryti būtent ši komisija. Be to, išorinio audito paslaugos kainuoja kur kas pigiau – kelis tūkstančius eurų ir tereikia vieną kartą per metus.

Pabaigai, nors šiai dienai su liūdesiu matome, kaip politikuojama įvairiais klausimais, kas mus ir mūsų narius skaido į dvi puses ir kelia mūsų nepasitikėjimą vieni kitais, visgi norėčiau pabrėžti tik vieną – MES VISI, ESANTYS VIENOJE AR KITOJE PUSĖJE, TURIME BŪTI SUINTERESUOTI NE MŪSŲ ASMENINE GEROVE, GERIEČIO AR BLOGIEČIO VAIDMENIU, O ASOCIACIJOS GEROVE! Tad visi siūlomi pakeitimai yra būtent naudingi asociacijai ir tuo galite įsitikinti ne dėl šio publikuojamo teksto, o tiesiog susipažinę su dokumento turiniu.