Alytaus regiono informacinis susirinkimas

Vasario 13 d., 14 val., Dzūkų alaus restoranas, Vilniaus g.35, Alytus

Darbotvarkė:

1.„Mobilumo paketo svarba vežėjams ir neišvengiamai artėjantys pasikeitimai“ (pranešėjas UAB „Detagama“);

2.Asociacijos „Linava“ 2023 m. apžvalga (pranešėjas generalinis sekretorius Z. Buivydas);

3.Asociacijos „Linava“ 2024 m. biudžeto pristatymas (pranešėjas generalinis sekretorius Z. Buivydas);

4.Dėl Asociacijos „Linava“ prezidiumo narių bei  revizijos komisijos teikiamų paslaugų ir atlygio už suteiktas paslaugas (pranešėjas generalinis sekretorius Z. Buivydas);

5.Dėl Asociacijos „Linava“  vidinių dokumentų pakeitimų (pranešėja E. Polujanskaitė);

6.Kiti vežėjų klausimai;