Linava 44 Kongresas

Asociacijos „Linava” 44 kongresas,vyks „VŠĮ LINAVOS mokymo centras” salėje, adresu Jankiškių g. 41, Vilnius

Kongreso darbotvarkė:

  1. Asociacijos „Linava“ 2024 metų biudžeto tvirtinimas.
  2. Asociacijos „Linava“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  3. Dėl Asociacijos „Linava“ rinkiminio kongreso ir rinkiminių regioninių susirinkimų organizavimo.
  4. Dėl Asociacijos „Linava“ revizijos komisijos teikiamų paslaugų ir atlygio už suteiktas paslaugas.
  5. Dėl Asociacijos „Linava“ įstatų pakeitimo.