LINAVA Prezidiumo posėdis

    Asociacijos „LINAVA“  prezidiumo

2023 m. gruodžio 14 d. 10 val. posėdžio                                                                                                                      

DARBOTVARKĖ

1.Transporto verslo klausimai. (10.10-10.40 val.)

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas, prezidiumo nariai,  generalinis sekretorius Z. Buivydas

2.Asociacijos „Linava“ 2023 m. spalio mėnesio finansinių rezultatų ir lapkričio mėnesio mokėjimų pristatymas. (10.40-11.00 val.)

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, BNM Finance atstovė L. Simonavičienė

3.Projekto „Green Mile“ eigos pristatymas. (11.00-11.30 val.)

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, konsultantė I. Miliūtė-Žilienė

3.1. Dėl projekto „Green Mile“ stabdymo.

Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas

4. Dėl  Asociacijos „Linava“ prezidiumo nutarimo 2018m sausio 10d  Nr. 11-119  „Dėl Asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo. (11.30-11.50 val.)

Pranešėjas: prezidiumo narys O. Tarasov

5. Dėl Asociacijos „Linava“ prezidiumo 2023-01-12 nutarimu Nr. 12-376  patvirtintų  Asociacijos tarnybinių automobilių naudojimo taisyklių vykdymo. (11.50-12.00 val.)

Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas

Pertrauka 12.00-12-10 val.

6. Dėl UAB „LINAVOS RIZIKŲ VALDYMAS“ valdybos sudėties pakeitimo. (12.10-12.20 val.)

Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas

7. Dėl projektų pateikimo IRU finansavimui iš inovacinio fondo lėšų gauti. (12.20-13.00 val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

7.1. IRU projektas “Verslo ryšiai – T garantija“.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

7.2. IRU projektas „TransFollow“.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

7.3. TIR procedūros vykdytojų leidimų ir tinkamumo liudijimų išdavimo funkcijų perėmimas iš Muitinės departamento, optimizuojant,  užtikrinant saugumo reikalavimus ir pritaikant šioms funkcijoms atlikti asociacijos IT ūkį.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

8. Dėl sutarties su buhalterines paslaugas teikiančia įmone. (13.00-13.20 val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

9.Prezidiumo nutarimų vykdymo ataskaita. (13.20-13.30 val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

10.Narystės klausimai. (13.30-13.40 val.)

Pranešėjas: prezidiumo patarėjas V. Adomaitis

11.Kiti klausimai. (13.40-14.00 val.)

11.1. Dėl prezidiumo posėdžių grafiko patvirtinimo.