LINAVA Prezidiumo posėdis | 2023-04-27

Transliacija nuo 10:00 www.linava.lt/gyvai 

Asociacijos „LINAVA“  prezidiumo

2023 m. balandžio 27 d. 10 val. posėdžio                                                                                                                      

DARBOTVARKĖ

  1. Dėl Asociacijos „Linava“ regioninių susirinkimų darbotvarkės rezultatų aptarimo ir pagal regioniniuose susirinkimuose priimtus sprendimus ir pateiktus pasiūlymus Asociacijos „Linava“ 43 neeilinio kongreso darbotvarkės nutarimų projektų parengimo. (10.10-10.40 val.)

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas, prezidiumo nariai,  generalinis sekretorius Z. Buivydas

2. Dėl vietos pakartotiniam Asociacijos „Linava“ 43 neeiliniam kongresui patvirtinimo. (10.40-11.00val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

3. Asociacijos „Linava“ 2023 m. vasario ir kovo mėnesių finansinių rezultatų pristatymas. (11.00-11.20 val.)

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas,  UAB „Integre“ atstovai

3.1.Dėl nario mokesčių už dalyvavimą verslo organizacijų veikloje patvirtinimo.

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

4.VšĮ Linavos mokymo centro valdybos ataskaita už 2022 metus. (11.20-11.30 val.)

Pranešėjai: valdybos pirmininkas, viceprezidentas V. Bučinskas, direktorė N. Badikonienė

5.Dėl TIR procedūros vykdytojų draudimo bei viršgarantinio fondo permokų grąžinimo UAB „Gilšė“. (11.30-11.40 val.)

Pranešėjai: TIR ir muitų komiteto pirmininkas, prezidiumo narys B. Geležiūnas, TIR ir tranzito departamento vadovė K. Liupkevičienė

6.Prezidiumo nutarimų vykdymo ataskaita. (11.40-11.50 val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

7.Narystės klausimai. (11.50-12.00 val.)

Pranešėjas: prezidiumo patarėjas V. Adomaitis

8.Kiti klausimai. (12.00-12.10 val.)

8.1.Dėl prezidento R. Austinsko numatomo dalyvavimo IRU generalinėje asamblėjoje ir 75-čio renginyje Ženevoje gegužės 11-12 d.

8.2. Dėl prezidiumo posėdžių grafiko.