LINAVA Prezidiumo posėdis

Asociacijos „LINAVA“  prezidiumo

2024 m. vasario 15 d. 10 val. posėdžio                                                                                                                      

DARBOTVARKĖ

1.Transporto verslo klausimai. (10.10-11.00 val.)

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas, prezidiumo nariai

2.Dėl asociacijos „Linava“ 2024 m. biudžeto projekto. (11.00-11.30 val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

3. Dėl asociacijos „Linava“ kasmetinio narystės mokesčio IRU už 2024 m. sumokėjimo. (11.30-11.40 val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

4. Dėl  „Green Mile“ projekto eigos. (11.40-12.00 val.)

Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas, prezidiumo narys R. Vėlavičius

Pertrauka (12.00-12.10 val.)

5.Dėl asociacijos Linava generalinio sekretoriaus Z. Buivydo teisminių ginčų su asociacija „Linava“. (12.10-12.30 val.)

Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas

6. Dėl komunikacinių pranešimų teikimo asociacijos „Linava“ nariams. (12.30-12.50 val.)

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas, L. Bušinskaitė

7.Dėl asociacijos „Linava“ rinkiminių regioninių susirinkimų organizavimo. (12.50-13.20 val.)

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas

8. Dėl asociacijos „Linava“ 44 pakartotinio kongreso sušaukimo, datos ir vietos patvirtinimo. (13.20-13.30 val.)

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas

9. Narystės klausimai. (13.30-13.40 val.)

Pranešėjas: prezidiumo patarėjas V. Adomaitis

10. Kiti klausimai. (13.40-14.00 val.)

10.1. Dėl prezidiumo posėdžių grafiko patvirtinimo.