LINAVA Prezidiumo posėdis

    Asociacijos „LINAVA“  prezidiumo

2024 m. balandžio 4 d. 10 val. posėdžio                                                                                                                      

DARBOTVARKĖ

1.Transporto verslo klausimai. (10.10-11.00 val.)

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas, prezidiumo nariai, generalinis sekretorius

2.Asociacijos „Linava“ 2024 m. vasario mėnesio finansinių rezultatų pristatymas. (11.00-11.20 val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius V. Milėnas, MB Baltoji buhalterija atstovė S. Stanislovaitienė

3.Prezidiumo organizaciniai klausimai. (11.20-11.40 val.)

Pranešėjas: R. Austinskas

4. Prezidiumo nutarimų vykdymo ataskaita (11.40-11.50 val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius V. Milėnas

5. Narystės klausimai. (11.50-12.00 val.)

Pranešėjas: prezidiumo patarėjas V. Adomaitis

5.1. Dėl nesumokėjusių kasmetinio nario ar kandidato į narius mokesčio už 2024 metus.

Pranešėjas: prezidiumo patarėjas V. Adomaitis

6. Kiti klausimai. (12.00-12.10 val.)

6.1. Dėl paramos suteikimo rengiamam veteranų klubo „Automobilininkas“ klubo narių susirinkimui 2024 m. balandžio 26 d.

6. 2. Prezidiumo posėdžių grafiko tvirtinimas.