Prezidiumo posėdis

    Asociacijos „LINAVA“  prezidiumo

2023 m. kovo 9 d. 10 val. posėdžio                                                                                                                    

DARBOTVARKĖ

1. Transporto verslo klausimai. (10.10-10.30 val.)

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas, prezidiumo narys A. Telmentas, generalinis sekretorius Z. Buivydas

2. Dėl atstovavimo Europos Sąjungos Teisingumo teismo posėdyje Liuksemburge š. m. balandžio 24-25 d. Mobilumo paketo byloje. (10.30-11.00 val.)

Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas

3. Dėl Asociacijos „Linava“ biudžeto 2023 metams. (11.00-11.30 val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

3.1. Dėl prezidiumo ir revizijos komisijos nariams, pagal veiklos sutartį, mokamo kasmėnesinio užmokesčio dydžio.

Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas

4. UAB „LINAVOS RIZIKŲ VALDYMAS“ 2022 metų ir 2023 m. sausio mėnesio finansinių rezultatų pristatymas. (11.30-11.40 val.)

Pranešėjas: generalinis direktorius Z. Buivydas

5. Asociacijos „Linava“ 2022 metų ir 2023 m. sausio mėnesio finansinių rezultatų pristatymas. (11.40-11.50 val.)

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas,  UAB „Integre“ atstovai

6. Dėl pakartotinių neeilinių regioninių susirinkimų grafiko patvirtinimo. (11.50-12.00 val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

7. Prezidiumo nutarimų vykdymo ataskaita. (12.00-12.10 val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

8. Narystės klausimai. (12.10-12.20 val.)

Pranešėjas: prezidiumo patarėjas V. Adomaitis

8.1.Dėl kasmetinio nario ar kandidato į narius mokesčio už 2022 metus sumokėjimo.

Pranešėjas: prezidiumo patarėjas V. Adomaitis

9.Kiti klausimai.

9.1.Dėl prezidiumo posėdžių grafiko.