Prezidiumo posėdis

Darbotvarkė

 1. Transporto verslo klausimai. (10.10-10.40 val.)
  Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas, prezidiumo nariai, generalinis sekretorius Z. Buivydas
 2. Asociacijos „Linava“ 2023 m. balandžio mėnesio finansinių rezultatų pristatymas. (10.40-11.00 val.)
  Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, BNM Finance atstovė L. Simonavičienė
 3. Dėl asociacijos „Linava“ narystės Lietuvos pramoninkų konfederacijoje (LPK). (11.00-11.10 val.)
  Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas
 4. Dėl prezidento, viceprezidentų ir prezidiumo narių užmokesčio už einamas pareigas pagal paslaugų sutartį pakeitimo. (11.10-11.20 val.)
  Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas
 5. Asociacijos „Linava“ 43 neeilinio kongreso aptarimas. (11.20-11.30 val.)
  Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas, prezidiumo nariai, generalinis sekretorius Z. Buivydas
 6. Dėl IT paslaugų sutarties su UAB „IT CONSULT GROUP” ir UAB „Printplius LT“ sudarymo. (11.30-11.40 val.)
  Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas
 7. Dėl prašymo sudaryti taikos sutartį vykdomojoje byloje Nr. 00688/22/02057. (11.40-12.00 val.)
  Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, teisininkė – tarptautinių projektų vadovė E. Polujanskaitė
 8. Prezidiumo nutarimų vykdymo ataskaita. (12.00-12.10 val.)
  Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas
 9. Narystės klausimai. (12.10-12.20 val.)
  Pranešėjas: prezidiumo patarėjas V. Adomaitis
 10. Kiti klausimai. (12.20-12.30 val.)
  10.1. Dėl prezidiumo posėdžių grafiko patvirtinimo.