Prezidiumo posėdis

Asociacijos „LINAVA” prezidiumo 2023 m. liepos 20 d. 10 val. posėdžio

DARBOTVARKĖ

 1. Transporto verslo klausimai. (10.10-10.40 val.)

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas, prezidiumo nariai,  generalinis sekretorius Z. Buivydas

2. Asociacijos „Linava“ 2023 m. gegužės ir birželio mėnesių finansinių rezultatų pristatymas. (10.40-11.00 val.)

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, BNM Finance atstovė L. Simonavičienė

3. Dėl sutarties su IRU. (11.00-11.40 val.)

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, konsultantė I. Miliūtė-Žilienė

4.Dėl teisinių paslaugų sutarties (11.40-12.00 val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

5. Prezidiumo nutarimų vykdymo ataskaita. (12.00-12.10 val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

  6. Narystės klausimai. (12.10-12.20 val.)

  Pranešėjas: prezidiumo patarėjas V. Adomaitis

  7.Kiti klausimai. (12.20-13.00 val.)

  7.1.Dėl asociacijos „Linava“ valdymo organų rinkimų organizavimo.

  7.2. Dėl prezidiumo posėdžių grafiko.