Prezidiumo posėdis

DARBOTVARKĖ

1.Transporto verslo klausimai. (10.10-10.40 val.)

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas, prezidiumo nariai,  generalinis sekretorius Z. Buivydas

2.Asociacijos „Linava“ 2023 m. liepos mėnesi0 finansinių rezultatų pristatymas. (10.40-11.00 val.)

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, BNM Finance atstovė L. Simonavičienė

3.Projekto „Green Mile“ eigos pristatymas. (11.00-11.40 val.)

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, konsultantė I. Miliūtė-Žilienė

4.Prezidiumo nutarimų vykdymo ataskaita. (11.40-12.10 val.)

5.Dėl terminuotų indėlių sutarčių su kredito unijomis sudarymo. (12.10-12.20 val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

6.Narystės klausimai. (12.10-12.20 val.)

Pranešėjas: prezidiumo patarėjas V. Adomaitis

7.Kiti klausimai. (12.20-13.00 val.)

7.1.Dėl prezidiumo posėdžių grafiko.

LINAVA – 2023.08.23 Prezidiumo posėdis – YouTube