Prezidiumo posėdis

Asociacijos „LINAVA“  prezidiumo

2023 m. rugsėjo 21 d. 10 val. posėdžio                                                                                                                      

DARBOTVARKĖ

1.Transporto verslo klausimai. (10.10-10.40 val.)

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas, prezidiumo nariai,  generalinis sekretorius Z. Buivydas

2.Asociacijos „Linava“ 2023 m. rugpjūčio mėnesio finansinių rezultatų pristatymas. (10.40-11.00 val.)

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, BNM Finance atstovė L. Simonavičienė

3.Projekto „Green Mile“ eigos pristatymas. (11.00-11.40 val.)

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, konsultantė I. Miliūtė-Žilienė

4.Dėl sutarties su konsultante I. Miliūte-Žiliene sudarymo. (11.40-12.00 val.)

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, konsultantė I. Miliūtė-Žilienė

5.Dėl teisinių paslaugų sutarties su Advokate Evelina Polujanskaite sudarymo (12.00-12.10 val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

Pertrauka (12.10- 12.20 val.)

6.Aptarimas dėl asociacijos „Linava“ 44 kongreso organizavimo. (12.20-12.40 val.)

Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas

7.Prezidiumo nutarimų vykdymo ataskaita. (12.40-12.50 val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

8.Narystės klausimai. (12.50-13.00 val.)

Pranešėjas: prezidiumo patarėjas V. Adomaitis

9.Kiti klausimai. (13.00-13.10 val.)

9.1.Informacija apie dalyvavimą IRU Muitinės reikalų komisijos (CAD) – posėdyje ir konferencijoje „ Tarptautinis kelių transportas: atsparumas ir klestėjimas“, Taškente (Uzbekistanas) 2023.09.11 – 16 d.

9.2.Dėl dalyvavimo 42 BSEC-URTA Generalinėje Asamblėjoje ir Azerbaidžano asociacijos ABADA 30-mečio minėjimo renginyje spalio 27-28 dienomis Baku (Azerbaidžanas).