Prezidiumo posėdis

Asociacijos „LINAVA“  prezidiumo

2023 m. spalio 12 d. 10 val. posėdžio                                                                                                                      

DARBOTVARKĖ

1.Transporto verslo klausimai. (10.10-10.40 val.)

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas, prezidiumo nariai,  generalinis sekretorius Z. Buivydas

2.Projekto „Green Mile“ eigos pristatymas. (10.40-11.00 val.)

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, konsultantė I. Miliūtė-Žilienė

3.Dėl asociacijos „Linava“ 44 kongreso sušaukimo datos, darbotvarkės ir organizavimo būdo patvirtinimo. (11.00-11.30 val.)

Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas

4.Dėl kelių transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės plombomis tinkamumo liudijimų ir TIR procedūros vykdytojų leidimų išdavimo funkcijų perėmimo iš LR Muitinės departamento. (11.30-12.00 val.)

Pranešėjai: generalinis sekretorius Z. Buivydas, TIR ir tranzito departamento vadovė K. Liupkevičienė

5.Dėl IT paslaugų sutarties sudarymo. (12.00-12.10 val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

Pertrauka (12.10- 12.20 val.)

6.Prezidiumo nutarimų vykdymo ataskaita. (12.20-12.30 val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

7.Narystės klausimai. (12.30-12.40 val.)

Pranešėjas: prezidiumo patarėjas V. Adomaitis

8.Kiti klausimai. (12.40-13.00 val.)

8.1. Dėl mokesčio IRU 2024 metams.

8.2. Dėl prezidiumo posėdžių grafiko patvirtinimo.