Prezidiumo posėdis 2022-12-15. Pradžia 10 val.

DARBOTVARKĖ

1.      Asociacijos Linava XLII kongreso aptarimas. (10.10-10.30 val.)

Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas

2.      Transporto verslo klausimai. (10.30-11.00 val.)

Pranešėjai: prezidentas R. Austinskas, prezidiumo narys A. Telmentas

3.      Dėl asociacijos Linava biudžeto 2023 metams. (11.00-11.30 val.)

Pranešėjas: prezidentas R. Austinskas

4.      Prezidiumo nutarimų vykdymo ataskaita. (11.30-11.50 val.)

Pranešėjas: generalinis sekretorius Z. Buivydas

5.      Narystės klausimai. (11.50-11.55 val.)

Pranešėjas: prezidiumo patarėjas V. Adomaitis

6.      Kiti klausimai.