DARBO IR POILSIO REŽIMAS

Kokiais atvejais galima pertraukti sutrumpintą kassavaitinį poilsį?

Kai vairuotojas lydi keltu ar traukiniu gabenamą transporto priemonę ir naudojasi sutrumpintu kassavaitiniu poilsio laikotarpiu, šis laikotarpis gali būti pertraukiamas kita veikla, bendrai neviršijančia vienos valandos, ne daugiau kaip du kartus. Per tą normalų poilsio laikotarpį vairuotojui sudaromos sąlygos ilsėtis gulte arba miegamojoje vietoje. (Reglamentas (EB) Nr.561/2006, 9 str.)

 

Kada galima pertraukti normalų kassavaitinį poilsį?

Gali, jei atitinka šias sąlygas:

 • numatyta reiso keltu ar traukiniu trukmė yra 8 arba daugiau valandų;
 • vairuotojas turi galimybę naudotis miegamąja kajute arba kupė traukinyje. (Reglamentas (EB) Nr.561/2006, 9 str.)

 

Kokia vairuotojo veikla turi būti nurodyta lydint transporto priemonę keltu ar traukiniu ir neturint miegamos vietos?

Lydint keltu ar traukiniu gabenamą transporto priemonę, kai kelte ar traukinyje vairuotojui nėra sąlygų ilsėtis kajutėje (kupė), gulte ar miegamojoje vietoje, transporto priemonės tachografe toks laikas privalo būti registruojamas kaip buvimas darbo vietoje.Kokiais atvejais galima pertraukti sutrumpintą kassavaitinį poilsį?

Kai vairuotojas lydi keltu ar traukiniu gabenamą transporto priemonę ir naudojasi sutrumpintu kassavaitiniu poilsio laikotarpiu, šis laikotarpis gali būti pertraukiamas kita veikla, bendrai neviršijančia vienos valandos, ne daugiau kaip du kartus. Per tą normalų poilsio laikotarpį vairuotojui sudaromos sąlygos ilsėtis gulte arba miegamojoje vietoje. (Reglamentas (EB) Nr.561/2006, 9 str.)

 

Kada galima pertraukti normalų kassavaitinį poilsį?

Gali, jei atitinka šias sąlygas:

 • numatyta reiso keltu ar traukiniu trukmė yra 8 arba daugiau valandų;
 • vairuotojas turi galimybę naudotis miegamąja kajute arba kupė traukinyje. (Reglamentas (EB) Nr.561/2006, 9 str.)

 

Kokia vairuotojo veikla turi būti nurodyta lydint transporto priemonę keltu ar traukiniu ir neturint miegamos vietos?

Lydint keltu ar traukiniu gabenamą transporto priemonę, kai kelte ar traukinyje vairuotojui nėra sąlygų ilsėtis kajutėje (kupė), gulte ar miegamojoje vietoje, transporto priemonės tachografe toks laikas privalo būti registruojamas kaip buvimas darbo vietoje.

VYKIMAS Į TREČIĄSIAS ŠALIS

Ar galima vykti tranzitų per Rusiją į Kazachstaną?

Galima, jeigu prekės yra iš leidžiamų vežti sąrašo (Rusijos Federacijos Vyriausybės 2022-09-30 nutarimas Nr. 1728)

 

Ar galima vežti krovinius į Baltarusiją? Kaip vežti?

Galima vežti tik iki terminalo Baltarusijos teritorijoje.

 

Eilės pasienyje?

https://pkpd.lrv.lt/lt/eiles-pasienyje

IMI DEKLARAVIMAS
 1. Ar reikia pildyti komandiravimo deklaraciją pagal atskirus ES šalių nacionalinius reikalavimus? – Ne, tik per IMI viešąją sąsają
 2. Kas gali pildyti komandiravimo deklaraciją pagal IMI? – Pats vežėjas arba galime rekomenduoti LMC specialistus.
ATLIEKŲ GABENIMAS
 1. Ar galioja kitose šalyse Lietuvoje išduotas leidimas vežti atliekas? – Ne, kiekvienoje šalyje reikia turėti tos šalies išduotą leidimą.
 2. Kas Lietuvoje išduoda leidimą vežti atliekas? – Aplinkos apsaugos agentūra
 3. Ar turi mašina turėti skiriamuosius ženklus vežant atliekas? – Taip, turi būti lentele su didele „A“ raide, automobilio priekyje ir gale gerai matomoje vietoje
 4. Kas reglamentuoja atliekų vežimą? – Atliekų vežimą reglamentuoja Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 Dėl atliekų vežimo.
PUESC
 1. Kas yra PUESC? – Tai Lenkų Finansų ministerijos sukurta mokesčių platforma
 2. Kas yra SENT? – Tai jautrių prekių deklaravimo sistema
 3. Lenkijos E-Toll? – Tai apmokėjimo platforma už kelius Lenkijos teritorijoje
 4. Atliekų deklaravimas vežant per Lenkijos teritoriją? – Vežant atliekas per Lenkijos teritoriją reikia deklaruoti SENT sistemoje.
 5. Kas gali sukurti paskirą SENT sistemoje? – Kiekvienas fizinis asmuo
 6. Ar galima sukurti paskyrą SENT sistemoje įmonės vardu? – Ne, tik fizinio asmens vardu, kuris atstovaus įmonę.
 7. Kas turi pildyti SENT? – Siuntėjas arba gavėjas, jeigu pasikrovimas arba iškrovimas vyksta Lenkijos teritorijoje, ir vežėjas. O vykdant prekių pervežimą per Lenkijos teritoriją (tranzitas) – pildo tik vežėjas.
 8. Kur kreiptis, jeigu kažkas stringa SENT sistemoje? Kreiptis į Help Desc, el. paštas – helpdesk-eclo@mf.gov.pl arba tel. +48 22 460 59 70
 9. Ar reikia važiuoti į muitinė pasitikrinti? – Jeigu gautas pranešimas atvažiuoti į muitinę, tai reikia. Prieš važiuojant reikia susiskambinti nurodytais telefonais pranešime.
 10. Kokiais atvejais nereikia pildyti SENT? – SENT nereikia pildyti, jeigu vežama su muitinės deklaracija.
 11. Jeigu prekė vežama iš akcizinio sandėlio, ar reikia pildyti SENT‘ą? – Nereikia
 12. Užpildžiau ir pateikiau SENT deklaracija ir gavau SENT500 atsakymą? – Gavus SENT500 reiškia, kad pateiktas SENT300 yra atmestas.

Pateikiau SENT ir gavau laišką, kad reikia užvažiuoti pasitikrinti į muitinę? – Jeigu gavote tokį laišką, turite susiskambinti su muitine ir pranešti kada atvyksite.

LEIDIMAI („DAZVOLAI“)
 1. Kam naudojamas leidimas („dazvolas“) išduotas kitų valstybių? – Vežant trečiųjų šalių prekės
 2. Jeigu vežamas krovinys tranzitų per trečiosios šalies teritoriją, ar reikalingas leidimas („dazvolas“)? – taip, reikalingas leidimas (tranzitinis)
 3. Kokį pasirinkti leidimą („dazvolą“) vežant prekes į trečią šalį? – Pagal pervežimo rūšį
 4. Kaip pildyti leidimą („dazvolą“)? – Pagal nurodytą instrukciją, dažniausiai pačio leidimo antroje pusėje
 5. Kas Lietuvoje išduoda leidimus („dazvolus“)? – Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA)
 6. Ar leidimas („dazvolas“) yra mokamas? – Yra nustatyta valstybės rinkliava.
 7. Kur įsigyti leidimą vežti negabaritinį krovinį Lietuvoje? https://eismoinfo.lt/leidimai/
 8. Ar Lietuvoje išduotas leidimas vežti negabaritinį krovinį galioja visose Europos Sąjungos šalyse? – Kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje reikia turėti atskirą leidimą vežti negabaritiniam kroviniui, išduota tos valstybės institucijų, kurioje ketinama vežti.
 9. Ar Lietuvos vežėjui reikalingas į/iš trečiąsias šalis leidimas ES šalių vežant krovinį į trečiąsias šalis? – Kai kurių valstybių reikalingas, kai kurių ne, jeigu kelionė vykdys per gimtąją šalį.
 10. Kas yra negabaritinis krovinis? – Tai krovinys, kurio faktiški matmenys ar svoris didesni negu maksimalūs leidžiami dydžiai, nustatyti šalyse, per kurių teritorijas jis vežamas. Krovinys turi būti nedalomas.
 11. Kokie yra leidžiami svoriai ir matmenys Europoje? – Leidžiami svoriai ir matmenys Europos šalyse skiriasi. Leidžiamus svorius ir matmenys Europoje galite pažiūrėti Vežėjo žinyne.
 12. Ko reikia norint vežti negabaritinį krovinį? – Leidimo vežti negabaritinį krovinį ir būtina suderinti maršrutą, atsižvelgiant į eismo apribojimus, kuriuos galima patikrinti eismoinfo.lt
 13. Kur gauti leidimą gabenti gyvūnus? – Leidimą gabenti gyvūnus išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
 14. Kas išduoda leidimą vežti ginklus (medžioklinius, sportinius) – Lietuvoje išduoda Policijos departamentas prie LR VRM. Kiekvienoje ES šalyje reikia turėti atitinkamą leidimą vežant tranzitu.
KELIŲ MOKESČIAI (E-TOLL, LIETUVOJE, VOKIETIJOJE)
 1. Kaip sumokėti už kelius Lietuvoje? – Vinjetę galima nusipirkti internetu (https://www.keliumokestis.lt/pages/mainPage.xhtml) arba degalinėse.
 2. Kaip sumokėti už Lenkijos kelius? – Tik internetu arba turėti kelių mokesčio aparatą.
KABOTAŽAS
 1. Kas tai yra kabotažas (kabotažo operacija)? – Kabotažo operacijos, tai priimančioje valstybėje narėje (kitoje nei įsisteigęs vežėjas) už atlygį laikinai vykdomas vidaus krovinių vežimas.
 2. Kada galima atlikti kabotažo operacijas kitoje šalyje? – Kai į priimančią valstybę narę iš kitos šalies ar trečiosios šalies atvežamas krovinys, užbaigiant tarptautinį pervežimą, ta pačia transporto priemonę, o transporto priemonių junginio atveju – tos pačios transporto priemonės motorine transporto priemone – leidžiam atlikti ne daugiau nei tris kabotažo operacijas per 7 dienas po paskutinio iškrovimo, vykdyto per tarptautinį pervežimą priimančioje valstybėje narėje.
 3. Kada galima atlikti tik vieną kabotažo operaciją? – Po tarptautinio pervežimo užbaigimo vienoje valstybėje, per 7 dienas, nuvykus į kitą valstybę tuščia transporto priemone, leidžiama atlikti tik vieną kabotažo operaciją ir ji atliekama per 3 dienas nuo įvažiavimo (nuo sienos kirtimo) į kitą valstybę nepakrauta transporto priemone.
 4. Kaip turi būti suprantamas „kabotažo operacijų atvėsimo laikotarpis“ – Vežėjams neleidžiama atlikti kabotažo operacijų ta pačia transporto priemone arba – transporto priemonių junginio atveju – tos pačios transporto priemonės motorine transporto priemone toje pačioje valstybėje narėje keturias dienas po kabotažo operacijos, atliktos toje valstybėje narėje, pabaigos.
BENDRI KLAUSIMAI
 1. Kaip gauti licencija kelių transportui? – Licencijas išduoda Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA)
 2. Kas išduoda vairuotojo kortelė Lietuvoje? – Vairuotojo kortelę Lietuvoje išduoda Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA)
 3. Ar trečiųjų šalių vairuotojas gali Lietuvoje gauti vairuotojo kortelę? – Taip, trečiųjų šalių vairuotojas gali Lietuvoje gauti vairuotojo kortelę, turi kreiptis į Lietuvos transporto saugos asociacija (LTSA)
 4. CHED-PP kas tai? – Medinių palečių deklaravimas įvažiuojant į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiųjų šalių.
 5. Kas turi deklaruoti CHED-PP? – CHED-PP deklaruoti turi gavėjas (importuotojas) arba tas kam lieka paletės.
 6. Medinių paliečių ženklinimas? – Netinkamai ženklintos medinės paletės, gali būti neįlestos į Lietuvos Respublikos teritoriją.
 7. GDP sertifikatas kas tai? – GDP sertifikatas, tai geros vaistų platinimo praktikos sertifikatas. Išduoda sertifikuojančios įmonės (pvz. SGS Klaipėda, Bureau Veritas)
 8. GMP+ sertifikatas kas tai? – GMP+  sertifikatai nustato reikalavimus saugiam gyvulių pašaro gabenimui, kad būtų išvengta jų apsinuodijimų. Tai būtina garantija gamintojui, kad tranzito metu nekils pavojus gyvuliams ir pašarai bus saugūs vėliau skerdieną naudosiantiems žmonėms. Išduoda sertifikuojančios įmonės
 9. HACCP sertifikatas, kas tai? – HACCP  – tai maisto saugos valdymo sistema, kurią nuo 2006 m. privalo įsidiegti visos įmonės, turinčios kontaktą su maistu. Tačiau šis sertifikavimas teisiškai nėra reikalaujamas. Ši sistema skirta įmonėmis, kurios gamina ir perdirba maisto prekes, įmonėms, kurios transportuoja ir sandėliuoja maistą bei gamina pakuotes ir ploviklius, galinčius liestis su maistu.
 10. SQAS sertifikatas, kas tai? – Tai sertifikatas išduodamas vežėjo įmonei ir liudijantis, kad gali vežti skistas chemines medžiagas.
 11. EAO sertifikatas, kam išduodamas? – Tai muitinės išduodamas sertifikatas, liudijantis, kad vidiniai procesai įmonėje, muitinės požiūriu, atitinka standartą ir yra saugus.
 12. IFS Logistics standartas, kas tai? – „IFS logistics“ standartas apima logistikos procesus, kuriuose įmonės turi fizinį kontaktą su jau supakuotais produktais (transportavimas, jau supakuotų maisto produktų pakavimas, sandėliavimas ir/ar platinimas, padėklų ir maišų dėžėse transportavimas ir sandėliavimas). Šis standartas taip pat taikomas pilstomiems ir biriems produktams (pvz., aliejui, grūdams ir pan.), jei jie neperdirbami/negaminami ir nepakuojami.