1. Sveikinimo žodis, kongreso svečių pasisakymai. 
 2. Asociacijos „Linava“ prezidento, viceprezidentų ir prezidiumo narių užmokesčio už einamas pareigas dydžio nustatymas. 
 3. Asociacijos „Linava“ Revizijos komisijos narių užmokesčio už einamas pareigas dydžio nustatymas. 
 4. Asociacijos „Linava“ nario bei kandidato į narius kasmetinio mokesčio dydžio tvirtinimas. 
 5. Asociacijos „Linava“ įstatų pakeitimų tvirtinimas. 
 6. Asociacijos „Linava“ regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos tvirtinimas. 
 7. Kandidato į valdymo ir kontrolės organus nepriekaištingos reputacijos deklaracijos tvirtinimas. 
 8. Asociacijos „Linava“ kongreso darbo tvarkos tvirtinimas. 
 9. Asociacijos „Linava“ balsų skaičiavimo komisijos nuostatų tvirtinimas. 
 10. Asociacijos “Linava” 2023 metų biudžeto tvirtinimas. 
 11. Asociacijos „Linava“ 2022 metų revizijos komisijos ataskaita. 
 12. Asociacijos „Linava“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 
 13. Kiti klausimai.