Dokumento PDF versija

Asociacijos „Linava“ nariams, 2023 m. gegužės 15 d.

Informuojame, kad Asociacijos „Linava“ prezidiumas 2023-05-10 d. priėmė nutarimą Nr. 12- kuriuo patikslino asociacijos „Linava“ 43 neeilinio kongreso darbotvarkę:

DARBOTVARKĖ:

 1. Sveikinimo žodis, kongreso svečių pasisakymai.
 2. Asociacijos „Linava“ prezidento, viceprezidentų ir prezidiumo narių užmokesčio už einamas pareigas dydžio nustatymas.
 3. Asociacijos „Linava“ Revizijos komisijos narių užmokesčio už einamas pareigas dydžio nustatymas.
 4. Asociacijos „Linava“ nario bei kandidato į narius kasmetinio mokesčio dydžio tvirtinimas.
 5. Asociacijos „Linava“ įstatų pakeitimų tvirtinimas.
 6. Asociacijos „Linava“ regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos tvirtinimas.
 7. Kandidato į valdymo ir kontrolės organus nepriekaištingos reputacijos deklaracijos tvirtinimas.
 8. Asociacijos „Linava“ kongreso darbo tvarkos tvirtinimas.
 9. Asociacijos „Linava“ balsų skaičiavimo komisijos nuostatų tvirtinimas.
 10. Asociacijos “Linava” 2023 metų biudžeto tvirtinimas.
 11. Asociacijos „Linava“ 2022 metų revizijos komisijos ataskaita.
 12. Asociacijos „Linava“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 13. Kiti klausimai.

Prezidiumas patvirtino Kongreso organizavimo mišriu būdu (dalyvaujant ir dalyviams vietoje ir per nuotolį) tvarką ir nustatė, kad Asociacijos „Linava“ 43 neeilinis kongresas kuris vyks 2023 m. gegužės 25 d. bus organizuojamas mišriu būdu (dalyvaujant ir dalyviams vietoje VšĮ LINAVOS MOKYMO CENTRAS salėje Jankiškių 41, Vilnius ir per nuotolį).

Kongreso darbo pradžia – 11.00 val.

Asociacijos 43 neeiliniam kongresui, neįvykus, dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis Asociacijos 43 neeilinį kongresas vyks 2023 m. gegužės 25 d. 12 val. Visi neįvykusio Kongreso dalyviai pripažįstami registruotais pakartotiniame Kongrese.

Daugiau informacijos apie 43 neeilinį kongresą rasite: https://www.linava.lt/kongresas

Iškilus klausimams, prašome kreiptis el. paštu: office@linava.lt

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Pagarbiai,
Generalinis sekretorius Zenonas Buivydas