Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“, buveinės adresas J. Jankiškių g.  41, LT-02300 Vilnius, (toliau – LINAVA) kviečia savo narius dalyvauti LINAVA 45-jame kongrese (toliau – Kongresas). Kongresas vyks 2024 m. liepos 30 d. 11.00 val. nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Kongreso dalyviai turi užsiregistruoti elektroninėje registracijos formoje.

Kongreso darbo pradžia – 2024 m. liepos 30 d. 11:00 val.

Kvietimas

Darbotvarkė

Dokumentai

Kongreso darbo tvarka

Registracija


Įgaliojimo forma kongresui (Word)

Dalyvio deklaracija (Word)