1. Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare, Lietuvos vežėjai krovinius tarp Europos Bendrijos šalių gabena su Bendrijos licencijos patvirtintomis kopijomis, į kitas šalis – su kiekvienos atitinkamos šalies kelionės leidimais.
  2. Lietuvos vežėjai krovinius į/iš Europos Sąjungos šalių gabenti į/iš ne Europos Sąjungos šalis gali su ETMK leidimu arba ES trečiosios šalies kelionės leidimu.
  3. ETMK leidimo arba ES trečiosios šalies kelionės leidimo nereikia krovinių vežimui į/iš Belgijos, Šveicarijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Olandijos, Slovėnijos, Slovakijos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Airijos. Šiuo atveju užtenka turėti Bendrijos licencijos patvirtintas kopijas.
  4. Taip pat su Bendrijos licencijos patvirtintomis kopijomis Lietuvos vežėjai krovinius į/iš trečiąsias šalis gali vežti per automobilio registracijos šalį iš/į Austriją, Vokietiją*, Prancūziją ir Ispaniją. ETMK leidimas ar trečiosios šalies kelionės leidimas šiais atvejais nereikalingas.
  5. Visais atvejais, gabenant krovinius į/iš trečiąsias ne Europos Sąjungos šalis Lietuvos vežėjai privalo turėti šių valstybių trečiųjų šalių leidimus, kurie suteikia teisę vykdyti tokius vežimus.
ValstybėKrovinių vežimui į (iš) trečias ne ES šalis reiklaingas
Be leidimųETMK leidimasTrečios šalies leidimasVyksta derybos
Airija+
Austrija+
išskyrus, kai maršrutas eina per gimtąją šalį
+
išskyrus, kai maršrutas eina per gimtąją šalį
Belgija+
Bulgarija++
Čekija++
Danija+
Didžioji Britanija**+
Estija+
Graikija++
Ispanija+
išskyrus, kai maršrutas eina per gimtąją šalį
+
išskyrus, kai maršrutas eina per gimtąją šalį
Italija+
Kipras++
Kroatija++
Latvija+
Lenkija++
Liuksemburgas++
Malta+
Norvegija++
Olandija+
Portugalija++
Prancūzija+
išskyrus, kai maršrutas eina per gimtąją šalį
+
išskyrus, kai maršrutas eina per gimtąją šalį
Rumunija++
Slovakija+
Slovėnija+
Suomija++
Švedija++
Šveicarija+
Vokietija*+
išskyrus, kai maršrutas eina per gimtąją šalį
+
išskyrus, kai maršrutas eina per gimtąją šalį
Vengrija++

*Susitarta, jog vežant krovinius tarp Vokietijos ir šiaurinių Rusijos Federacijos sričių (įskaitant Maskvos regioną) ir atvirkščiai, „įprastu vežimo maršrutu“ pripažįstamas kelias per Lietuvą ir tokiam vežimui nereikalingi trečių šalių leidimai.

**Vadovaujantis ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo Memorandumu 2022/Nr.1260