Informuojame, kad nuo 2010 m. gegužės 14 d. Europos Sąjungoje taikomi Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1072/2009, priimto 2009 m. spalio 21 d., 8 ir 9 straipsniai. Šiuose straipsniuose nustatyti vieningi kabotažo vykdymo principai ir taisyklės visose ES šalyse narėse.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos vežėjai kabotažinius vežimus Kroatijoje galės vykdyti nuo 2015 m. liepos 1 d. Draudimas vykdyti kabotažinius vežimus gali būti pratęstas dar dviejų metų laikotarpiui, jeigu Lietuva su Kroatija nesusitartų kitaip.

Pridedama:
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
Kabotažo vykdymo ypatumai Prancūzijoje