Vairavimo laikas9 valandos.
Du kartus per savaitę galima vairuoti iki 10 valandų.
Vienos savaitės vairavimo trukmėNe ilgesnė kaip 56 valandos.
Dviejų gretimų savaičių vairavimo trukmėNe ilgesnė kaip 90 valandų
PertraukaPo 4,5 valandų vairavimo – 45 minutės pertrauka.
Ši 45 min. pertrauka gali būti pakeista ne trumpesne kaip 15 minučių pertrauka, po kurios sektų ne trumpesnė kaip 30 minučių pertrauka.
Kasdienis poilsis„Normalus kasdienis poilsis” – ne trumpesnis kaip 11 valandų per 24 val.
Kaip alternatyva, normalaus kasdienio poilsio laikotarpis gali būti suskirstytas į du laikotarpius, kai pirmas yra mažiausiai 3 valandų nepertraukiamas laikotarpis, o antras – mažiausiai 9 valandų nepertraukiamas laikotarpis.
“Sutrumpintas kasdienis poilsis” – mažiausiai 9val., bet trumpesnis nei 11val. poilsiui skirtas laiko tarpas per 24 val.
Tarp bet kurių dviejų kassavaitinių poilsio laikotarpių vairuotojas gali pasinaudoti daugiausiai trimis sutrumpintais kasdienio poilsio laikotarpiais.
Per 30 valandų po kasdienio ar kassavaitinio poilsio laikotarpio pabaigos, vairuotojai, dirbantys poroje, turi pasinaudoti nauju mažiausiai 9 valandų kasdienio poilsio laikotarpiu.
Kassavaitinis poilsis“Normalus kassavaitinis poilsis” – turi būti ne trumpesnis kaip 45 valandos.
“Sutrumpintas kassavaitinis poilsis” – trumpesnis nei 45 val., kuris gali būti sutrumpintas iki 24 valandų.
Per bet kurias dvi paeiliui einančias savaites vairuotojas turi pasinaudoti mažiausiai:
– dviem normaliais kassavaitinio poilsio laikotarpiais (ne trumpiau kaip po 45h)
arba
– vienu normaliu kassavaitinio poilsio laikotarpiu (ne trumpiau 45h) ir vienu sutrumpintu kassavaitinio poilsio laikotarpiu (iki 24h).
Kassavaitinio poilsio sutrumpinimas iki 24 valandų, turi būti kompensuojamas lygiaverčiu poilsiui skirtu laiko tarpu, kuriuo visu iš karto pasinaudojama iki po sutrumpinto poilsio savaitės praeis trys savaitės.
Poilsis kaip kompensacija už sutrumpinta kassavaitinio poilsio laikotarpį, turi būti pridėtas prie ne trumpesnio kaip 9 val. poilsio laiko.
Kontrolės teisę turinčių pareigūnų reikalavimu, vairuotojas turi pateiktiKai transporto priemonėje sumontuotas analoginis tachografas:
a) einamos dienos ir prieš tai ėjusių 28 dienų vairuotojo naudotus registracijos lapus;
b) vairuotojo kortelę, jei turi, ir
c) visus einamą dieną ir prieš tai ėjusius 28 dienų darytus ranka įrašus ir spaudinius.
Kai transporto priemonėje sumontuotas skaitmeninis tachografas:
a) savo asmeninę vairuotojo kortelę;
b) visus einamą dieną ir prieš tai ėjusius 28 dienų darytus ranka įrašus ir spaudinius ir
c) registracijos lapus atitinkančius aukščiau nurodytą laikotarpį, kurio metu jis vairavo transporto priemonę, kurioje sumontuota analoginio tachografo įrašymo įranga.
Duomenų perkėlimas iš skaitmeninio tachografo ir vairuotojo kortelėsIlgiausias leistinas laikotarpis, per kurį turi būti perkelti susiję
duomenys, neturi būti ilgesnis kaip:
a) 90 dienų, jei tai yra duomenys iš transporto priemonės;
b) 28 dienų, jei tai yra duomenys iš vairuotojo kortelės.