PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1B-517 (Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1B-680 redakcija)

Eil. nr.Prekės kodas*Prekės aprašymas
1. 0101-0106Gyvi gyvūnai ir paukščiai
2. 0201Galvijų mėsa, šviežia arba atšaldyta
3. ex 0203Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta
4. ex 0204Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta
5. ex 0205 00Arklių, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta
6.ex 0206Galvijų, kiaulių, avių, ožkų, arklių, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti
7. ex 0207Naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti
8. ex 0208Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti
9. ex 0209Kiaulių riebalai be liesos mėsos ir naminių paukščių riebalai, nelydyti ar kitu būdu neekstrahuoti, švieži, atšaldyti
10.0301Gyvos žuvys
11. 0302Šviežios arba atšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje
12. ex 0304Žuvų filė ir kita žuvų mėsa (malta arba nemalta), šviežia, atšaldyta
13.ex 0306Vėžiagyviai, su kiautais arba be kiautų, gyvi, švieži, atšaldyti
14.ex 0307Moliuskai, su geldelėmis arba be geldelių, gyvi, švieži, atšaldyti
15.ex 0308Vandens bestuburiai, išskyrus vėžiagyvius ir moliuskus, gyvi, švieži, atšaldyti
16.0401Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių
17.0402Pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių
18.0403Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos
19. 0404Išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, nenurodyti kitoje vietoje
20.ex 0405Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai
21.0406Sūriai ir varškė
22.ex 0407Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži
23.ex 0408Paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti
24.ex 0504 00 00Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveiki arba jų gabalai, švieži, atšaldyti
25.ex 0511Galvijų ir kuilių sperma
26.0602 90 10Grybiena
27.ex 0603Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos
28.0702 00 00Pomidorai, švieži arba atšaldyti
29. 0705Salotos (Lactuca sativa) ir trūkažolės (Cichorium spp.), šviežios arba atšaldytos
30.0707 00Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai), švieži arba atšaldyti
31.0709Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos
32.ex 0803Bananai, įskaitant tikruosius bananus (plantains), švieži
33.ex 0804Datulės, figos, ananasai, avokadai, gvajavos, mangai ir mangostaninės garcinijos, švieži
34. ex 0806Vynuogės, šviežios
35.0808Obuoliai, kriaušės ir svarainiai, švieži
36.0809Abrikosai, vyšnios, persikai (įskaitant nektarinus), slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži
37.0810Kiti vaisiai, švieži
38.1601 00Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo;
39.maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų
40.ex 1602Kiti paruošti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo
41.1901 20 00Mišiniai ir tešlos, skirti kepiniams, klasifikuojamiems 1905 pozicijoje, gaminti
42.1902 20Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti arba neparuošti kitu būdu
43.1905 90 30Duona ir pyragas, į kuriuos nepridėta medaus, kiaušinių, sūrio arba vaisių, kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos masės, o riebalai – ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos masės
44.2009Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių
45.2102 10Aktyviosios mielės
46.2105 00Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos
47.ex 3001 90Žmogaus arba gyvūninės kilmės medžiagos, paruoštos naudoti terapijoje arba profilaktikoje, nenurodytos kitoje vietoje
48.3002 10Imuniniai serumai, kitos kraujo frakcijos bei imunologijos produktai, modifikuoti arba nemodifikuoti arba gauti naudojant biotechnologinius procesus arba jų nenaudojant
49.3002 90 10Žmonių kraujas
50.3002 90 30Gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje
51. 4902Laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, iliustruoti arba neiliustruoti, su reklamine medžiaga arba be jos
52. 9508 10 00Keliaujantys cirkai ir keliaujantys žvėrynai
  • Prekių kodai pateikti pagal Europos Bendrijos kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1006/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL 2011 L 282, p. 1).

** Greitai gendančių prekių sąrašas sudarytas remiantis 1970 m. rugsėjo 1 d. Jungtinių Tautų Organizacijos Susitarimu dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) (Žin., 2011, Nr. 104-4870).

PASTABA. Transporto priemonės krovinys laikomas greitai gendančiu, jeigu šiame sąraše nurodytos prekės sudaro ne mažiau kaip 30 procentų transporto priemonės krovinio masės.